Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

20 lat Polski w UE – jak zmieniła się struktura wartości dodanej w Polsce?

W maju minie 20 lat członkostwa Polski w UE. Dwa tygodnie temu w MAKROmapie przeanalizowaliśmy, jak w tym czasie przebiegał proces konwergencji Polski do zamożniejszych gospodarek UE oraz jak wyglądają perspektywy konwergencji w kolejnej dekadzie (por. MAKROmapa z 08.04.2024). Z kolei w zeszłym tygodniu przedstawiliśmy analizę na temat tego, jak przez ostatnie 20 lat zmieniła się rola Polski w światowym i unijnym eksporcie towarów (por. MAKROmapa z 15.04.2024). W poniższym temacie tygodnia przedstawiamy, jak od czasu wejścia Polski do UE zmieniła się struktura wartości dodanej wytwarzanej przez polską gospodarkę.

 

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!