Aktualności firm stowarzyszonych

1944-­2014 Fraikin świętuje 70 lat istnienia

<p style="text-align: justify;">18 marca br. kluczowi Klienci oraz pracownicy Fraikin obchodzili uroczyste 70. urodziny firmy w majestatycznym Louis Vuitton Fondation (Paryż). W ciągu 70 lat firma Fraikin rozwinęła swoją działalność z małej firmy transportowej, posiadającej jedną ciężarówkę, do wiodącej w Europie firmy wynajmującej pojazdy dostawcze i ciężarowe. Obecnie Fraikin dysponuje flotą ponad 60 000 pojazdów, obsługując prawie 13 000 klientów.</p>

>

Założona w 1944 roku przez Gerarda Fraikin firma Fraikin do dziś pozostała blisko swojej pocz?tkowej paryskiej siedziby i nadal ma tam swoj? siedzibę główn?. Niewielka paryska firma transportowa rozwijała się powoli, dopiero w roku 1967 uruchomiła swój drugi oddział w Bordeaux. Natomiast w przeci?gu kilku kolejnych lat w samej Francji powstało 15 nowych placówek. W 2014 Fraikin działała już w 11 europejskich krajach, posiadaj?c ponad 200 oddziałów handlowo-serwisowych.

Dalszy rozwój firmy kontynuowany był od 1995. po mianowaniu Michela de Lamberta na stanowisko prezesa grupy Fraikin. Osobiście Gerard Fraikin powierzył Lambertowi zadanie dalszego rozwijania firmy przez zastosowanie strategii stałego, lukratywnego rozwoju oraz podwojenie liczby pojazdów we flocie. W tym samym roku, za około 850 milionów franków, Fraikin kupiła drug? co do wielkości firmę transportow? na francuskim rynku. Dzięki fuzji Fraikin stała się największ? spółk? świadcz?c? usługi wynajmu pojazdów w Europie Zachodniej.

Komentuj?c obchody 70 urodziny firmy, Pierre Louis Colin, prezes Fraikin powiedział: „Ta rocznica jest znacz?cym osi?gnięciem dla naszej firmy. W ci?gu minionych 70 lat branża transportowa rozwijała się w galopuj?cym tempie. Wpływ, jaki w dzisiejszych czasach nasze rozwi?zania biznesowe maj? na codzienne życie społeczności całej Europy, jest ogromny. Wartym odnotowania jest fakt, iż firma Fraikin odegrała ważn? rolę we wprowadzaniu nowego sposobu zarz?dzania transportem, który pozwolił naszym klientom osi?gn?ć przewagę konkurencyjn? oraz zrewolucjonizować organizację firmy”.

Firma Fraikin nieustannie rozwija zakres swoich usług i udoskonala swoj? ofertę, aby spełnić rosn?ce wymagania zmieniaj?cego się rynku. Wszystkie usługi oferowane przez Fraikin dostępne w ramach wynajmu charakteryzuj? się najwyższ? jakości? oraz terminowości?. Fraikin może również pochwalić się wykwalifikowanym zespołem doświadczonych specjalistów, długoletni? współprac? z wieloma firmami i instytucjami oraz pozycj? lidera w wynajmie pojazdów użytkowych w 4 krajach Europy.

***

Fraikin Polska Fraikin Polska jest części? Grupy Fraikin – największego europejskiego dostawcy usługi wynajmu pojazdów dostawczych i ciężarowych. Obecnie Grupa Fraikin zarz?dza ponad 64 000 pojazdów. Oferta firmy Fraikin obejmuje wynajem krótko- i średniterminowy, wynajem długoterminowy, zarz?dzanie flot?, sprzedaż pojazdów używanych, zakup i leasing zwrotny. Gama pojazdów Fraikin jest bardzo szeroka - od pojazdów lekkich (furgony o DMC równej 3,5 T), poprzez pojazdy średnie, a skończywszy na ciężkich pojazdach użytkowych oraz pojazdach specjalistycznych – ambulanse, wywrotki, żurawie, hakowce, śmieciarki, cysterny, bankowozy, więźniarki. W zależności od określonych wymagań, Fraikin dostarcza klientom, zarówno indywidualnym jak i instytucjonalnym, pojazdy które s? najlepiej dostosowane do obecnych i przyszłych ich potrzeb.

Dostarczane do klienta pojazdy s? objęte kompleksow? obsług? Full Service Lease (FSL), która zawiera finansowanie, ubezpieczenie, przegl?dy, naprawy oraz zarz?dzanie w każdym zakresie: operacyjnym, administracyjnym, prawnym i technicznym.

W oparciu o 70 letnie doświadczenie w branży wynajmu pojazdów dostawczych i ciężarowych, funkcjonowanie blisko 200 zintegrowanych oddziałów usługowych na terenie 12 państw Europy oraz pracę ponad 3 500 pracowników, każdy klient Fraikin ma zapewnion? wysok? jakość dostarczonych usług.

  Fraikin, poprzez zdobyt? wiedzę i umiejętności stworzyło standard na rynku, który w sposób optymalny służy klientom, którzy nam zaufali.

Więcej informacji o firmie Fraikin Polska na stronie : www.fraikin.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!