Analizy i badania

1. edycja Międzynarodowego Barometru Biznesu

Kryzys zdrowotny i gospodarczy, przez który przechodzimy, ma bezprecedensowy wpływ na światową działalność gospodarczą, handel międzynarodowy i organizację biznesu. Ale nie wszystkie kraje doświadczają tych zmian z tą samą intensywnością lub w tym samym tempie.

Międzynarodowa sieć CCI France International i francuscy doradcy ds. handlu zagranicznego (CCE) połączyli siły w celu opracowania międzynarodowego barometru biznesu.

W tym barometrze, przeprowadzonym od 8 września do 8 października 2020 r., wzięło udział ponad 2000 firm ze 120 krajów. Zbadano trzy rodzaje przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa lokalne, francuskie filie i francuskie przedsiębiorstwa za granicą.

Wyniki tego badania pozwalają ocenić wpływ kryzysu na zatrudnienie i inwestycje, zmierzyć jego konsekwencje dla działalności gospodarczej, ale także oszacować perspektywę ożywienia gospodarczego.

Trzy główne wnioski:

#1 Wsparcie rządów dla przedsiębiorstw

  • Wsparcie, które zostało wdrożone w badanych krajach, przyczyniło się do ochrony miejsc pracy i pomogły przedsiębiorstwom utrzymać miejsca pracy.
  • 55% respondentów przewiduje jednak spadek swoich obrotów.
  • Oddziały firm francuskich radzą sobie dobrze i są w stanie lepiej wytrzymać nagłe spowolnienie gospodarcze, podczas gdy francuskie przedsiębiorstwa za granicą wydają się o wiele bardziej narażone.

#2 Duży niepokój wobec ciągle niepewnej sytuacji epidemiologicznej

  • Badane firmy negatywnie postrzegały otoczenie biznesowe i warunki prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od lokalizacji, w której znajduje się firma.
  • Prognozowany rozwój sytuacji jest podobny we wszystkich obszarach geograficznych, z wyjątkiem firm mających siedzibę na Bliskim Wschodzie, które znacznie bardziej martwią się o swoją przyszłość.

#3 Ożywienie na horyzoncie

  • Dla 43% respondentów "powrót do normy" powinien nastąpić między drugą połową 2021 r. a 2022 r.

Pobierz szczegółowe streszczenie Barometru: https://fr.calameo.com/read/004601149584621b6432b 

Jak również podsumowania według obszarów geograficznych :

- Afryka: https://fr.calameo.com/read/004601149dad7dcec447c  

- Środkowy Wschód: https://fr.calameo.com/read/004601149c4dc20d41846  

- Europa: https://fr.calameo.com/read/004601149167b82f7dcc4  

- Azja: https://fr.calameo.com/read/004601149ec5e78d75865  

- Ameryka Północna: https://fr.calameo.com/read/004601149b6c8b5589645  

- Ameryka Południowa: https://fr.calameo.com/read/004601149cd574e973c6d  

 

O CCI France International - Założone w 1907 r. CCI France International łączy, reprezentuje, koordynuje i rozwija sieć 124 francuskich izb przemysłowo-handlowych obecnych w 93 krajach. Izby Francuskie za granicą oferują zindywidualizowane wsparcie w celu optymalizacji międzynarodowej ekspansji firm, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka i kosztów. Wspólnie zatrudniają 1200 pracowników, posiadając ponad 37 000 firm członkowskich i ponad 100 inkubatorów biznesu na całym świecie. www.ccifrance-international.org 

Kontakt z Anicią OESER, kierownikiem ds. komunikacji / relacji z prasą aoeser@ccifrance-international.org - +33 (0)6.02.02.76.15

Francuscy doradcy ds. handlu zagranicznego - sieć 4.500 liderów biznesu i międzynarodowych ekspertów, wybranych ze względu na swoje kompetencje, w ramach francuskiego zespołu ds. eksportu i w służbie rozwoju Francji. Obecny we wszystkich regionach Francji i w ponad 140 krajach. Doradcy ds. handlu zagranicznego (CCE) przekazują swoje doświadczenie w służbie rozwoju Francji. Na co dzień prowadzą konkretne działania we współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi zaangażowanymi w promowanie i wspieranie internacjonalizacji francuskich przedsiębiorstw. www.cnccef.org. 

Kontakt z Haize ETCHAMENDY, specjalistą ds. komunikacji hetchamendy@cnccef.org - +33 (0)7 85 03 85 43

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!