Komitet Zrównoważonego i Inteligentnego Przemysłu

Celem Komitetu Zrównoważonego i Inteligentnego Przemysłu jest stworzenie miejsca dyskusji i wymiany doświadczeń na temat Przemysłu 4.0., monitorowanie bieżących wyzwań w sektorze przemysłu, wypracowanie wspólnych stanowisk w stosunku do konsultowanych ustaw i przepisów i dzielenie się informacjami na temat nowych trendów, rozwiązań i dobrych praktyk w sektorze przemysłu.

Przewodniczą Komitetowi:

Ireneusz Martyniuk

Wiceprezes Pionu Przemysłu w Schneider Electric

Przewodniczący Komitetu

Ireneusz Borowski

Country Manager Polska w Dassault Systems

Vice-Przewodniczący Komitetu

Michał Chodecki

BTS Development Director w Panattoni

Vice-przewodniczący Komitetu

 

 

 

Uczestniczą w Komitecie:


Najbliższe zebrania komitetów:

Brak wydarzeń z wybranej kategorii

Poprzednie spotkania Komitetu Zrównoważonego i Inteligentnego Przemysłu

Stanowiska i sprawozdania Komitetu Zrównoważonego i Inteligentnego Przemysłu:

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!