Victor ShmerukHead of Public Affairs Havas PR Warsaw

Victor Shmeruk posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie, analizach polityczno- gospodarczych oraz realizacji kompleksowych strategii Public Affairs. Doradzał firmom z branż: nowych technologii, mobilności, finansowej i FMCG. Tworzył strategie Public Affairs, m.in. w obszarze zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym. Opracowywał analizy środowiska politycznego, gospodarczego i warunków regulacyjnych. W swojej dotychczasowej pracy aktywnie współpracował z międzynarodowymi agencjami w ramach paneuropejskich kampanii oraz z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. W Havas PR Warsaw obejmuje stanowisko Head of Public Affairs.

| FR

Victor Shmeruk a de nombreuses années d'expérience dans le conseil, l'analyse politique et économique et la mise en œuvre de stratégies complexes en matière d'affaires publiques. Il a conseillé des entreprises dans les secteurs des nouvelles technologies, de la mobilité, de la finance et des produits de grande consommation. Il a élaboré des stratégies d'affaires publiques, notamment dans les domaines du développement durable, de la gestion des déchets et de l'économie en circuit fermé. Il a élaboré des analyses de l'environnement politique et économique et des conditions réglementaires. Dans son travail précédent, il a collaboré activement avec des agences internationales sur des campagnes paneuropéennes et avec des organisations commerciales. Chez Havas PR Warsaw, il occupe le poste de responsable des affaires publiques.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!