Marta WojtkiewiczKonsultantka ESG w Ayming.

Marta Wojtkiewicz -  doradca w zakresie środowiskowej transformacji i dekarbonizacji organizacji oraz ich polityki CSR. Akredytowana przez francuski Institut de Formation Carbone audytorka śladu węglowego, specjalizuje się w mierzeniu wpływu działalności człowieka na klimat i ekosystemy (ślad węglowy, ślad wodny, ślad cyfrowy, wpływ na różnorodność biologiczną). Moderatorka warsztatów Mozaika Klimatyczna oraz ich pochodnych: Mozaiki Wodnej, Mozaiki Bioróżnorodności oraz Mozaiki Cyfrowej. Założycielka i wieloletnia dyrektor zarządzająca dziennika Teraz Środowisko oraz była dyrektor jego francuskiego odpowiednika Actu-Environnement – wiodącego tytułu prasowego zajmującego się kwestiami klimatu i środowiska. Konsultantka ESG w Ayming.

| FR

Marta Wojtkiewicz - conseillère sur la transformation environnementale et la décarbonisation des organisations et leurs politiques de RSE. Auditeur de l'empreinte carbone accrédité par l'Institut de Formation Carbone, elle est spécialisée dans la mesure de l'impact des activités humaines sur le climat et les écosystèmes (empreinte carbone, empreinte eau, empreinte numérique, impact sur la biodiversité). Modératrice de l'atelier Climate Mosaic et de ses dérivés : Mosaïque de l'eau, Mosaïque de la biodiversité et Mosaïque numérique. Fondatrice et directrice générale de la revue Now Environment et ancien directrice de son homologue français Actu-Environnement, un titre de presse de premier plan sur les questions de climat et d'environnement. Consultante ESG chez Ayming.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!