Barbara KlimczykAdwokat, Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird

Barbara jest specjalistą z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, a także prawno-prawniczych aspektów transpotu i logityski. Doradza klientom od 2009 r. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawno-pracowniczych aspektów transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wyjazdami służbowymi i czasem pracy kierowców i innych pracowników mobilnych. Posiada szeroką wiedzę i praktykę w reprezentowaniu klientów lokalnych i zagranicznych przed sądami w postępowaniach dotyczących wyżej wymienionych dziedzin. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora TLS we wszystkich sprawach prawnych związanych z ich bieżącą działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-pracowniczych i związanych z delegowaniem pracowników do innych państw Unii Europejskiej. Jej innymi obszarami specjalizacji jest zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności w aspekcie globalnej mobilności pracowników (Global Mobility).Jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Wydziale Prawa Université de Rennes 1. Pracuje w języku polskim i francuskim.

Prowadzone spotkania

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!