Barbara BrzezińskaMenedżer, Pomoc Publiczna i Innowacje, PwC Polska

Barbara Brzezińska jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie Innowacjami. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich, a także rozliczania projektów dofinansowanych. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001.

W PwC Barbara zajmuje się doradztwem w zakresie optymalizacji możliwości współfinansowania planowanych projektów sektora publicznego oraz prywatnego ze środków unijnych, a także grantów krajowych.

Kierunkowe wykształcenie Zarządzania i Inżynierii Produkcji, pozwala Barbarze na uczestnictwo w projektach z zakresu wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych technologii w podmiotach. Ponadto uczestniczy w projektach pro-środowiskowych oraz z zakresu wdrażania nowoczesnych rozwiązań IT. Barbara specjalizuje się również w rozliczaniu projektów, audytach weryfikujących prawidłowość wykorzystania środków unijnych oraz przygotowuje beneficjentów do kontroli przez instytucje wdrażające programy. Dotychczas uczestniczyła w wielu projektach, których realizacja otrzymała dofinansowanie ze środków krajowych oraz zagranicznych. Wśród nich znalazły się m.in. obejmujące utworzenie centrum badawczo-rozwojowego i centrum usług wspólnych, projekty z branży budowlanej, transportowej, odnawialnych źródeł energii, dystrybucji gazu. Ponadto skutecznie przygotowała beneficjentów do kontroli przeprowadzając uprzednio audyty i zalecając działania korygująco naprawcze.

Prowadzone spotkania

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!