Anna Grabowska-SzaniecManager ds. Ochrony Środowiska i Klimatu - Veolia Energia Poznań S.A.

Ekspertka w dziedzinie ochrony środowiska z ponad 20-letnim stażem. Od dwóch lat związana z Veolia Energia Poznań SA, gdzie jako manager ds. ochrony środowiska i klimatu odpowiada za tworzenie strategii środowiskowej i energetycznej, nadzorowanie norm ISO 14001, 50001, gospodarkę paliwami, surowcami oraz dokumentację koncesyjną i środowiskową. Kierownik wielu projektów (planów gospodarki odpadami, programów usuwania azbestu, raportów ocen oddziaływania na środowisko) dla jednostek samorządu terytorialnego i biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako audytorka w zakresie oceny oddziaływania na środowisko w firmach produkcyjnych z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku inżynieria środowiska.

Pasjonatka prawa i ogrodnictwa.

| FR

Experte en protection de l'environnement avec plus de 20 ans d'expérience. Ces deux dernières années, elle a travaillé pour Veolia Energia Poznań SA, où, en tant que responsable de l'environnement et de la protection du climat, elle est chargée de créer une stratégie environnementale et énergétique, de superviser les normes ISO 14001 et 50001, la gestion des combustibles et des matières premières ainsi que la documentation relative aux concessions et à l'environnement. Elle a géré de nombreux projets (plans de gestion des déchets, programmes de désamiantage, rapports d'évaluation de l'impact sur l'environnement) pour des autorités locales et des entreprises. Elle a acquis une expérience professionnelle, entre autres, en tant qu'auditeur pour l'évaluation de l'impact environnemental dans les entreprises de production pour le compte de l'Agence polonaise pour le développement des entreprises. 

Elle est diplômée de l'université d'Opole en ingénierie environnementale.

Elle est passionnée de droit et de jardinage.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!