Andrzej SZUMOWSKIwiceprezes zarządu Wyborowa S.A.

Wiceprezes zarządu Wyborowa S.A., prezes zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka, członek Rady Głównej Związku Pracodawców „Polski Przemysł Spirytusowy” oraz prezes Fundacji Muzeum Polskiej Wódki.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia PR w Szkole Głównej Handlowej. Swoją 30-letnią karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Później pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, doradcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP,  doradcy Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Rolnictwa oraz eksperta ECOSOC.

Jest wiceprezesem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej oraz wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej.

Na Wiceprezesa Zarządu Wyborowa S.A. został powołany w 2003 roku. Obecnie pełni w firmie również funkcję Rzecznika Prasowego oraz Dyrektora External Affairs.

 

ENG:

Vice President of the Management Board at Wyborowa S.A., President of the Management Board at the Polish Vodka Association, Member of the General Council of the Polish Spirits Industry and President of the Polish Vodka Museum Foundation.

Graduated from the Faculty of Law and Administration at Warsaw University, and from postgraduate Public Relations studies at Warsaw School of Economics. His 30-year professional career began at the Ministry of International Economic Cooperation. Later he held the positions: Undersecretary of State at the Office of the Committee for European Integration, Advisor to the Head of the President Chancellery, Advisor to the Minister of Foreign Affairs and Minister of Agriculture and ECOSOC expert.

He is the Vice President of Polish-Spanish Chamber of Commerce and a lecturer at the Warsaw School of Economics.

He was nominated Vice Chairman of the Management Board at Wyborowa S.A. in 2003. Currently also holds the posts of Company Press Spokesman and External Affairs Director.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!