Andrzej Pałysdyrektor PwC Polska

Andrzej jest doradcą podatkowym i project managerem ze specjalizacją w dostarczaniu złożonych systemów informatycznych w obszarze compliance. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu, developmencie oraz wdrożeniach silników podatkowych, rozwiązań typu workflow oraz aplikacji adresujących międzynarodowe obowiązki raportowe. Jest ekspertem w zakresie systemów e-fakturowania, e-ksiąg, SAF-T oraz podobnych. Specjalizuje się także w optymalizacji procesów i procedur oraz lokalizacji systemów księgowych. Posiada również bardzo szerokie doświadczenia w pracach z administracją publiczną - zarówno w zakresie tworzenia prawa jak i implementacji rozwiązań administracyjnych.  Andrzej pracował dla szerokiej gamy klientów od branży energetycznej i surowcowej, przez telekomunikację, bankowość, FMCG, retail, aż po GameDev i platformy e-commerce. W obszarze technologicznym swobodnie czuje się w tematach infrastrukturalnych (w tym architektury chmurowej), architekturze aplikacji, platformach workflow, kwestiach cyberbezpieczeństwa i ochrony danych oraz metodykach agile (w tym SAFe).  Andrzej jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, SGH oraz Akademii Leona Koźmińskiego, prowadził również kilkaset szkoleń w zakresie podatków, technologii, zarządzania, tworzenia innowacji oraz zarządzania zmianą.  

 

Prowadzone spotkania

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!