Aleksandra Rutkowskabank Credit Agricole

Menedżerka ds. zrównoważonych finansów i analiz, od 26 lat związana z sektorem bankowym, zajmowała się programami publicznymi, funduszami rządowymi i unijnymi wspierającymi innowacje, ekoinnowacje, efektywność energetyczną, odpowiadała za kredyty unijne i technologiczne, kredyty z gwarancją Biznesmax, zajmowała się programami poprawy efektywności energetycznej budynków komercyjnych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych pn. „Eko-Firma z Zyskiem” i „Eko-Wspólnota z Zyskiem”, skutecznie pomaga przedsiębiorcom w realizacji innowacyjnych inwestycji przy wsparciu dotacji unijnych, nagrodzona honorową odznaką Związku Banków Polskich, doktorantka na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW, bada znaczenie i rolę banków w polityce innowacyjnej, wolontariuszka 15-lecia, Anioł Dobroczynności.

Prowadzone spotkania

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!