Agnieszka Oleksyn – WajdaDyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska

Agnieszka Oleksyn – Wajda – Dyrektorka i twórczyni pierwszego w Polsce programu MBA ESG Uczelni Łazarskiego. Dyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Współtwórca i kierownik Akademii Biznesu i Prawa w Sektorze Mody oraz studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii. Twórczyni i kierownik studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego. Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem m.in. w doradztwie w ramach KPMG. Ekspertka UN Global Compact Network Polska, członek grupy roboczej ds. legislacji dla sektora zrównoważonej mody. Członek grupy roboczej Sustainable Fashion Consumption. W 2020 r. członek grupy roboczej - Promoting broader climate action z ramienia Uczelni Łazarskiego jako organizacji wspierającej Fashion Climate Charter. EU Climate Pact Ambassador powołany przez Komisję Europejską. Wiceprezes Zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan. Członek Komitetu CSR we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP). Autorka, wykładowczyni, speakerka na konferencjach. Mentorka w programach mentoringowych (m.in. w Fundacji Liderek Biznesu, „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce (edycja studencka)”.

| FR

Agnieszka Oleksyn - Wajda - Directrice et créatrice du premier programme MBA ESG en Pologne à l'université Lazarski. Directrice de l'Institut du développement durable et de l'environnement. Cofondatrice et directrice de l'Académie des affaires et du droit dans le secteur de la mode et des études de troisième cycle en droit dans le secteur des nouvelles technologies. Créateur et directeur des études de troisième cycle en droit de l'environnement à l'université Lazarski. Conseiller juridique possédant plusieurs années d'expérience, notamment en tant que conseiller chez KPMG. Expert du réseau polonais du Pacte mondial des Nations unies, membre du groupe de travail sur la législation pour le secteur de la mode durable. Membre du groupe de travail sur la consommation de mode durable. En 2020, membre du groupe de travail "Promouvoir une action climatique plus large" au nom de l'université Lazarski en tant qu'organisation soutenant la "Fashion Climate Charter". Ambassadeur du pacte climatique de l'UE nommé par la Commission européenne. Vice-présidente du conseil d'administration de l'Union des entrepreneurs de l'industrie de la mode Lewiatan. Membre du comité RSE de la Chambre de commerce franco-polonaise (CCIFP). Auteur, conférencier, intervenant lors de conférences. Mentor dans des programmes de mentorat (par exemple, Businesswomen Leaders Foundation, "Ambassadeur pour le développement durable de l'Association des Nations unies en Pologne (édition étudiante)".

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!