Pouvoir / Pełnomocnictwo

Assemblée Générale de la CCIFP - Walne Zgromadzenie CCIFP 28.09.2020

Vos données personnelles / Pana/Pani dane osobowe
Ma représentation / Moja reprezentacja
(Indiquez le nom et prénom de la personne qui vous représentera pendant l'AG) / (Prosimy o wskazanie imienia i nazwiska osoby Pana/Panią reprezentującej podczas WZ)
(Indiquez la raison sociale) / (Prosimy o wskazanie pełnej nazwy firmy)
Déclaration / Oświadczenie

Merci de cocher la case suivante. / Prosimy o zaznaczenie poniższej zgody.

EMAIL
Indiquez ci-dessus votre adresse email. Une confirmation de la réception de ce formulaire sera envoyée à l'adresse électronique fournie / Prosimy o wskazanie w powyższym polu adres email. Na podany adres email przesłane zostanie potwierdzenie otrzymania niniejszego formularza.
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!