Zmiany w ubezpieczeniach społecznych związanych z akcesją

Cena : 150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone
400 PLN + 22 % VAT firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Prelegent: Ernst & Young

1.       Uwagi wstępne
a.       Status prac nad nowelizacj? polskiego prawa ubezpieczeń społecznych
b.       Hierarchia aktów prawnych w UE
c.       Swoboda przepływu siły roboczej

2.       Polsko-francuska konwencja o zabezpieczeniu społecznym

3.       Regulacja 1408/71
a.       Struktura regulacji
b.       Definicje
c.       Zakres podmiotowy regulacji
d.       Reguły kolizyjne - wyj?tki
e.       Certyfikaty podlegania ubezpieczeniu społecznemu
f.       Aspekty praktyczne   - przykłady i orzecznictwo ETS

4.       Pozostałe kwestie

5.       Pytania i odpowiedziErnst & Young jest jedn? z wiod?cych międzynarodowych korporacji świadcz?cych usługi doradcze. Ernst & Young jest audytorem prawie 20% przedsiębiorstw znajduj?cych się na liście 1000 największych światowych firm magazynu Business Week pierwszym światowym liderem w dziedzinie doradztwa podatkowego, zatrudniaj?cym ponad 110 tysięcy specjalistów w 130 państwach. Polskie korzenie sięgaj? lat 1933/1939, kiedy brytyjska poprzedniczka   Ernst & Young, firma Whinney, Murray & Co prowadziła usługi doradcze w Warszawie. Jako Ernst & Young działa w Polsce od 1990 roku. Dzięki   poł?czeniu   z   zespołem   Andersena, Ernst & Young stał się największ? firm? audytowo - doradcz? na polskim rynku. Aktualnie działa w Polsce 8 biur Ernst & Young: w Warszawie, Poznaniu,   Wrocławiu,   Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Łodzi i Krakowie.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem

1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 10.03.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!