Zmiany przepisów podatkowych w 2009 – skutki dla przedsiębiorców

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Optymalizacja rozliczeń podatkowych  

Zgodnie z kalendarzem legislacyjnym w grudniu będ? już znane zmiany w prawie podatkowym na 2009 rok. Będ? one dotyczyły, m.in. kwestii zwi?zanych z optymalizacj? podatkow?.

Celem seminarium jest prezentacja przepisów podatkowych, które pozwalaj? na optymalizację podatkow? działalności gospodarczej z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych.

Seminarium pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z rozwi?zaniami, dzięki którym będ? mogli   zgodnie z prawem, istotnie obniżyć obci?żenia podatkowe. Potencjalne korzyści podatkowe, wynikaj?ce z omawianych przepisów, odnosz? się do różnych podmiotów gospodarczych, niezależnie od branży, w której działaj?. Z pewności? będ? interesuj?ce dla firm z branży produkcyjnej, handlowej, usługowej, nieruchomości, jak i wielu innych.    

Przeczytaj artykuł >>>>>>

Grupa docelowa:  

  • Dyrektorzy finansowi

  • Pracownicy działów finansowych

  • Główni księgowi

  • Specjaliści ds. rozliczeń podatkowych

  • Prawnicy w firmach

  • Kadra zarz?dzaj?ca firm, niezależnie od branży  

W programie m.in.:

  1. Zmiany przepisów VAT w 2009 roku.

  2. Projektowane zmiany w ustawach o podatkach dochodowych.

  3. Ordynacja podatkowa – więcej praw dla podatników.

  4. Optymalizacja rozliczeń podatkowych.  

Partner merytoryczny:

http://www.lovells.com/Lovells/Worldwide/Poland/Poland.htm

Prelegent:

 

Andrzej Dębiec        

Radca prawny, od listopada 2000r. partner odpowiedzialny za Departament Podatków w międzynarodowej kancelarii Lovells. Andrzej Dębiec jest specjalist? w zakresie prawa podatkowego oraz prawa dewizowego, w tym aspektów podatkowo-prawnych zwi?zanych z przejęciem, ł?czeniem i nabyciem przedsiębiorstw oraz wprowadzaniem nowych produktów finansowych na polski rynek.

Doradza firmom w zakresie optymalizacji podatkowej, był m.in. odpowiedzialny za podatkowe aspekty pierwszej w Polsce transakcji sekurytyzacji kredytów regularnych.  Od 2007 r. nadzoruje również działalność Grupy PPP, w ramach której odpowiedzialny jest przede wszystkim za aspekty podatkowe projektów infrastrukturalnych (optymalizacja podatkowa różnych modeli transakcji).

Wiedza i doświadczenie Andrzeja Dębca s? cenione przez organizatorów seminariów i konferencji. IIR przyznał mu tytuł "Prelegenta Roku 2007". Jako wykładowca współpracuje, m.in. z: Francuskim Instytutem Zarz?dzania (IFG), Edition Formation Enterprise (EFE), Fundacj? Rozwoju Rachunkowości, Informedia oraz IIR.

Andrzej Dębiec jest autorem wielu publikacji na tematy podatkowe w prasie polskiej i zagranicznej. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego "Monitora Podatkowego". W styczniu 2008 został ekspertem Okręgowej Izby Radców Prawnych. Jest również ekspertem Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”.

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.      

"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!