Szkolenie

Szkolenie dla handlowców

Język : Polski - Szkolenie online

Zapisy zbierane są do :
Wtorek 16 Luty 2021 - 17H00

Cena :
2800 PLN + VAT
Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Zapisy *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Celem szkolenia jest zapoznanie i wykształcenie umiejętności handlowych u osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje w zawodzie handlowca.

 

Handlowiec to zawód, który wymaga wielu zaawansowanych kompetencji. Osoba go wykonująca powinna samodzielnie realizować wieloetapowe procesy sprzedażowe w relacji z Klientami Biznesowymi.  Handlowiec powinien samodzielnie sporządzać analizę wybranego segmentu rynku. Na podstawach wyników analizy przygotowywać plan sprzedaży. Ważnym zadaniem handlowca jest kontaktowanie się z Klientem, stosując przy tym odpowiednie techniki komunikacji oraz prezentowanie efektywnie oferty i finalizowanie kontraktu. W obowiązkach handlowca również istotnym jest monitorowanie realizacji warunków kontraktu, rozliczanie projektów i tworzenie raportów realizacyjnych i budżetowych. Osoba wykonująca ten zawód koordynuje prace zespołu projektowego, dbając o skuteczną komunikację i motywację w zespole. Motywuje członków zespołu do efektywnego i odpowiedzialnego wykonywania działań zawodowych. Poniższy Program szkoleniowy zawiera wszystkie elementy, które są ważne do wykonywania zawodu Handlowca

Szczegóły:

Szkolenie online

Czas trwania - 4 dni szkoleniowe

Terminy spotkań w tej sesji:

I dzień – 22.01.2021

II dzień – 27.01.2021

III dzień – 05.02.2021

IV dzień – 16.02.2021

 

Program szkolenia:

1. Analiza Segmentu rynku

 • Czym jest sprzedaż?
 • Analiza danych sprzedażowych
 • Trendy i czynniki, które wpływają na cel sprzedażowy
 • Praca przy użyciu arkusza kalkulacyjnego

2. Sporządzanie Planu sprzedażowego

 • Szacowanie potencjału rynku w odniesieniu do wyników analizy określonego rynku
 • Ustalanie zasobów koniecznych do realizacji planu sprzedażowego
 • Zarządzanie zespołem projektowym w odniesieniu do planu sprzedażowego
 • Działania sprzedażowe w ujęciu założonych celów i budżetu
 • Monitoring postępów w realizacji planu sprzedażowego

3. Przygotowanie Spotkania z Klientem

 • Identyfikacja osób decyzyjnych w organizacji i sposoby dotarcia
 • Efektywne nawiązywanie i budowanie relacji z Klientem
 • Kluczowe informacje o Kliencie z wykorzystaniem potencjału zakupowego

4. Przygotowanie oferty w oparciu o rozpoznanie Klienta

 • Diagnoza potrzeb zakupowych w oparciu o wyniki analizy
 • Identyfikacja priorytetów Klienta w zakresie ceny, jakości specyfiki usług i towarów  - dostosowanie treści i formy oferty do potrzeb Klienta

5. Prezentacja oferty           

 • zasady prezentacji oferty  – znaczenie komunikowania korzyści płynących z poszczególnych cech oferty
 • formułowanie przykładowych pytań służących zdiagnozowaniu opinii Klienta na temat oferty
 • radzenie sobie z wątpliwościami Klienta w odniesieniu do przedstawianej oferty

6. Finalizowanie kontraktu

 • Podsumowanie ustaleń i uzyskanie akceptacji dla założeń kontraktu
 • Przekazanie informacji do właściwych osób w zespole projektowym
 • Ustalanie właściwego planu działań zmierzającego do realizacji kontraktu

7. Prowadzenie obsługi posprzedażowej

 • Znaczenie utrzymywania długofalowych relacji z Klientem
 • Narzędzia pozwalające na dalszy kontakt z potencjalnym Klientem (w Tym :Customer relationship management, mailingi)
 • Identyfikacja obszarów potencjalnej dodatkowej sprzedaży u danego Klienta

8. Koordynowanie Procesu realizacji kontraktu

 • Monitorowanie realizacji kontraktu
 • Działania naprawcze w sytuacji zidentyfikowania odstępstw od umowy
 • Koordynowanie prac zespołu projektowego
 • Zarządzanie reklamacjami

 

Szkolenie dla handlowców składa się z czterech dni szkoleniowych. Jeden dzień zawiera 8 lekcji trwających 45 minut.

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość podejścia do walidacji, czyli oficjalnego państwowego potwierdzenia nabycia kwalifikacji. Co jest równoznaczne ze zdobyciem uprawnień zawodowych na 5 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, odpowiadającym dyplomowi ukończenia edukacji wyższej zawodowej I stopnia.

 

Szkolenia zostaną poprowadzone przez pana Krzysztofa Gwozdka z firmy PROFES, która specjalizuje się w obszarach zarządzania organizacją i sprzedażą oraz rozwijaniem umiejętności osobistych. Profes rozwija się na Polskim rynku od ponad 23 lat i przeszkoliła ponad 14 000 osób.  

 

Schedule

15 październik 2020
09:00 - 17:00 Pierwszy dzień szkolenia
16 październik 2020
09:00 - 17:00 Drugi dzień szkolenia
22 październik 2020
09:00 - 17:00 Trzeci dzień szkolenia
23 październik 2020
09:00 - 17:00 Czwarty dzień szkolenia
26 październik 2020
08:00 - 18:00 Certyfikacja - dla zainteresowanych osób istnieje możliwość oficjalnego potwierdzenia nabytych kompetencji. Obowiązują osobne zapisy. Więcej szczegółów w zakładce Walidacja kwalifikacji handlowych.

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

ws. włączenia kwalifikacji rynkowej „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Przeczytaj

Partner merytoryczny

Przydatne linki

Szkolenie dla przedstawicieli handlowych: 15-23.10.2020
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!