Konferencja i Seminarium Nieruchomości  •  Prawo

Seminarium: Umowy EPC w praktyce realizacji projektów infrastrukturalnych w Polsce. Jak prowadzić negocjacje, żeby nie doszło do sporu.


CCIFP : Al. Jerozolimskie 93 (Nowogrodzka Square, IV piętro), Warszawa

Język : polski

Zapisy zbierane są do :
Wtorek 3 Marzec 2020 - 12H00

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby
Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

Zapisy *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Pokażemy najczęstsze błędy popełniane w toku negocjacji i wykonywania umów EPC, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych typów umów. Przedstawimy najczęstsze źródła sporów oraz podpowiemy, jak się ich ustrzec.

 

W związku z coraz większą presją państwa na stosowanie umów EPC w zamówieniach publicznych, stały się one  zdecydowanie częściej stosowane w Polsce, niż kilka lat temu. Podczas szkolenia zaprezentujemy konstrukcje prawne umów EPC - w szczególności omówimy konstrukcję umowy EPC opartej na wzorcu umowy o roboty budowlane oraz na wzorcu kontraktowym FIDIC.

Wspólnie porozmawiamy o zaletach i wadach stosowania wzorców kontraktowych FIDIC, zasadach właściwego opisu świadczenia (z uwzględnieniem opisu świadczenia w reżimie prawa zamówień publicznych. Omówimy przejawy nienależytego wykonania umów przez wykonawców oraz związane z tym skutki kontraktowe, a także błędy przy prowadzeniu inwestycji przez inwestorów skutkujące powstaniem sporów pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Podczas szkolenia będzie możliwość zadawania pytań oraz wymiany doświadczeń.

 

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę związaną z realizacją inwestycji w oparciu o umowy EPC, negocjowaniem umów, redagowaniem klauzul zgodnych z przepisami prawa, prowadzeniem inwestycji w sposób pozwalający na uniknięcie sporów lub optymalizujący sytuację w wypadku sporu.

 

Agenda spotkania:

  • Konstrukcje prawne umów EPC;
  • FIDIC - rodzaje, zmiany w prawie;
  • Negocjowanie umowy EPC - o czym warto pamiętać;
  • Wykonywanie umowy EPC - krok po kroku,;
  • Spory sądowe na tle umów EPC;
  • Dyskusja.

 

Grupa docelowa:

Zapraszamy osoby prowadzące inwestycje infrastrukturalne zarówno ze strony wykonawców, jak i inwestorów, a także prawników z działów prawnych

 

Skontaktuj się z nami

CCIFP, ccifp@ccifp.pl; +48 22 5212140

 

 

 

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin