Konferencja i Seminarium Prawo

Seminarium: Przedsiębiorca jako konsument w świetle nowych przepisów


Al. Jerozolimskie 93 (Nowogrodzka Square), Warszawa; IV piętro

Język : polski

Zapisy zbierane są do :
Środa 18 Marzec 2020 - 12H00

Cena :
260 PLN + VAT pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN + VAT pozostałe osoby
Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

Zapisy *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Z jakich uprawnień konsumenckich będą mogli korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i jak to wpłynie na prowadzenie biznesu.

 

1 czerwca 2020 roku wchodzą w życie przepisy ustawy uchwalonej „w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych”, które rozciągają na jednoosobowych przedsiębiorców ochronę przyznaną konsumentom m. in. w zakresie rękojmi za wady towaru, prawa odstąpienia od umowy oraz niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne). Przedsiębiorcy prowadzący działalność B2B powinni zweryfikować wzorce umów, regulaminy, czy procedury wewnętrzne dotyczące sprzedaży produktów online, bo dokumenty te będą wymagały dostosowania do nowej instytucji przedsiębiorcy-konsumenta.

 

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom:

  • Zdobycie wiedzy na temat nowej instytucji przedsiębiorcy-konsumenta
  • Zlokalizowanie zagrożeń i potrzeb wprowadzenia zmian w dokumentach skierowanych do przedsiębiorców-konsumentów
  • Zminimalizować ryzyka związane z uprawnieniami konsumenckimi

 

Podczas warsztatów odpowiemy na pytania:

1.Kiedy jednoosobowy przedsiębiorca może skorzystać z uprawnień konsumenckich;

2.Czy można wyłączyć stosowanie nowych przepisów, zwłaszcza jeśli prowadzą Państwo działalność B2B;                                                           

3. W jaki sposób zminimalizować ryzyka związane z uprawnieniami konsumenckimi.

 

Spotkanie przeznaczone jest głównie dla podmiotów prowadzących działalność B2B, jeśli choć część Państwa klientów to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Spotkanie dedykujemy członkom zarządu, prawnikom wewnętrznym, osobom odpowiadającym za standardy umów, redagujące OWU.

 

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin