Konferencja i Seminarium RH Droit

Seminarium : Nowe zasady funkcjonowania związków zawodowych

Zapisy zbierane są do :
Czwartek 3 Październik 2019 - 13H30

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby
Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

Zapisy *veuillez noter que l'enregistrement de l'événement dans votre calendrier ne signifie PAS que vous êtes inscrit. Vous devez d'abord vous inscrire si vous souhaitez assister à un événement

Zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie związków zawodowych - osoby zatrudnione na kontraktach cywilnoprawnych a związek zawodowy, nowe uprawnienia przyznane związkom zawodowym oraz zasady współdziałania z pracodawcą; który ze związków uznać za reprezentatywny.

 

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione najnowsze zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie związków zawodowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną reguły na jakich osoby zatrudnione na kontraktach cywilnoprawnych mogą utworzyć związek zawodowy, nowe uprawnienia przyznane związkom zawodowym oraz zasady współdziałania z pracodawcą. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną również zasady ustalania, który ze związków zawodowych należy uznać za reprezentatywny. Zaprezentowane zostaną również przepisy określające zakaz dyskryminacji członków związku zawodowego i konsekwencje jakie mogą spotkać pracodawcę w razie naruszenia tego obowiązku. Na praktycznych przykładach zostaną przedstawione ograniczenia związane z rozwiązywaniem umów z członkami związków zawodowych. Odrębna część szkolenia zostanie poświęcona informacjom jakie pracodawca jest obowiązany udzielić związkom zawodowym i możliwości powoływania się przez pracodawcę na tajemnicę przedsiębiorstwa w kontakcie z organizacjami związkowymi. Szkolenie będzie obejmować nie tylko przedstawienie przepisów ale również omówienie konkretnych przypadków i strategii jaka pozwoliła rozwiązać konflikt między pracodawcą a związkami zawodowymi.

Program :

● kto może założyć związek zawodowy?
● uprawnienia związkowe osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
● nowe zasady rozwiązywania umowy z chronionym członkiem związku zawodowego
● zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego
● o czym i kiedy trzeba będzie informować związek zawodowy?
● jak zweryfikować czy dane o liczebności związku są prawdziwe?
● zasady zwalniania od pracy na dokonanie czynności doraźnej
● co w praktyce oznacza zakaz dyskryminacji działaczy związkowych
● na jakich zasadach osoby na umowach cywilnoprawnych mogą strajkować?

Grupa docelowa:

Pracodawcy, spółki zatrudniające pracowników i osoby na umowach cywilnoprawnych

 

Skontaktuj się z nami

Anna Maria Piszewska, Specjalista ds. Szkoleń CCIFP

anna.piszewska@ccifp.pl; tel. +48 22 521 21 44, +48 506 166 736

 

 

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.