Sekurytyzacja w Polsce - mozliwosci, ograniczenia i propozycje nowych rozwiazan prawnych


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone
400 PLN + 22 % VAT firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Gide Loyrette Nouel

Gide Loyrette Nouel, przoduj?ca we Francji międzynarodowa kancelaria adwokacka, liczy 4 81 adwokatów (w tym   88   partnerów) w 15   krajach. Warszawskie Biuro GLN zostało otwarte w 1991 r. GLN jest jedn? z nielicznych kancelarii w Polsce oferuj?c? doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa obrotu gospodarczego a   w szczególnosci w dziedzinach: fuzje i przejecia, infrastruktura, prawo publiczne, nieruchomosci, podatki, rynki kapitalowe, bankowosc, prawo konkurencji, wlasnosc intelektualna, spory sadowe i arbitraz. Biuro posiada duż? znajomość pojęć prawa anglosaskiego stosowanych w niektórych dziedzinach prawa gospodarczego (szczególnie finansowanie projektów, rynki kapitałowe), a także prawa cywilnego polskiego i francuskiego.

PROGRAM SEMINARIUM:
1. Uwarunkowania ekonomiczne i finansowe dla transakcji sekurytyzacji w Polsce
2. Obecny stan przepisów prawnych
3. Bież?ce inicjatywy - zmiana ustawy Prawo Bankowe, nowa Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych i projekt ustawy o sekurytyzacji przygotowany przez PiS.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 22.09.2004)
2.       W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!