Szkolenie Rozwój kompetencji  •  Komunikacja i PR

Kurs online z języka francuskiego dla pracowników księgowości

Język : francuski

Cena :
1299 zł
Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Zapisy na wydarzenie są zamknięte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Dwumiesięczny kurs specjalistyczny, obejmujący 20 godzin szkoleniowych (45 min). Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 17:30-19:00

 

Szkolenie przygotowane jest z myślą o księgowych oraz osobach, które w ramach wykonywanych przez siebie obowiązków mają kontakt ze słownictwem księgowym i finansowym.

 

Cel szkolenia:

nabycie umiejętności prawidłowego rozumienia słownictwa finansowego i księgowego oraz posługiwania się nim w mowie i w piśmie w celu skutecznego komunikowania się ze stroną francuską

 

  1. Słownictwo księgowe i finansowe czyli m.in. jak rozmawiać z francuskim odbiorcą o amortyzacji, umorzeniu, utracie wartości, odpisach aktualizujących, rezerwach i podatku odroczonym, wycenie poszczególnych aktywów trwałych, inwentaryzacji, różnicach kursowych, sposobach i terminach płatności, itp.  - omówienie zestawienia najczęściej używanych czasowników, przymiotników, rzeczowników i przyimków „księgowych”
  2. Analiza francuskich dokumentów księgowych – dowody księgowe, faktury, sprawozdania finansowe sporządzane według zasad UOR i MSSF, maile o tematyce księgowej i finansowej
  3. Wybrane zagadnienia gramatyczne przydatne przy omawianiu kwestii finansowych i rachunkowych
  4. Polska a francuska rzeczywistość rachunkowa – podobieństwa i różnice (jak przystępnie wyjaśniać stronie francuskiej zawiłości polskich przepisów dotyczących rachunkowości i podatków)

 

Kurs trwa od 18.08 do 20.10.2020 r. 

Zajęcia będą odbywały się w formule zdalnej, we wtorki w godzinach 17:30-19:00.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19