Jak aktywnie i skutecznie wpływać na decyzje zagranicznych central, aby rozwijać laby lub portfel projektów innowacyjnych w Polsce?


Aleje Jerozolimskie 93
Warszawa

Zapisy zbierane są do :
Poniedziałek 24 Luty 2020 - 13H00

Cena :
260 PLN + VAT pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN + VAT pozostałe osoby
Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

Zapisy *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Obserwujemy, iż niezależnie od stopnia autonomii przedsiębiorstwa w stosunku do zagranicznej Centrali, ambicje uczestniczenia w realizacji projektów innowacyjnych przeważnie są większe, niż realia na to pozwalają. Jak doprowadzić do zmiany?

 

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom pierwszych narzędzi do tego, aby zdefiniować swoje ambicje, rolę w rozwoju innowacji dla organizacji oraz zidentyfikować możliwe strategie skutecznego oddziaływania w tej kwestii na poziomie Centrali.

W oddziałach większej międzynarodowej struktury często spotykamy się z sytuacją, gdzie procesy innowacyjne są zcentralizowane, a budżety na innowacje nie umożliwiają przyjęcia silnej roli w realizacji strategii innowacji na polskim rynku. Czasem przyczyna leży w tym, jak zaprojektowane są wewnętrzne procesy, lub też w charakterystyce działów rozwijanych lokalnie. Chcemy wskazać możliwe drogi zmierzające do wdrożenia innowacyjnych inwestycji na rodzimym rynku. Podstawą do tego będzie wieloletnie doświadczenie naszej firmy w projektach dla przemysłu jak i sektora usługowego polegających na projektowaniu strategii, przeprowadzaniu organizacji przez procesy transformacji oraz realizacji projektów innowacyjnych – w tym międzynarodowych. Zachęcamy Państwa do udziału w warsztacie, który ten temat traktuje systemowo.

 

PROGRAM SPOTKANIA

 1. Diagnoza: Bariery wdrażania kultury innowacji w organizacjach oraz przeszkody i możliwości dla innowacji w polskich przedsiębiorstwach
 2. Prezentacja case study: Wartość w rozproszonych procesach projektowania innowacji oraz systemowym podejściu do portfela projektów innowacyjnych
 3. Ćwiczenie:
  - narzędzia efektywnej pracy nad portfolio projektów innowacyjnych,
  - identyfikacja wartości dla organizacji,
  - identyfikacja swojej roli,
  - pitch na poziomie struktur międzynarodowych
 4. Dyskusja: zdefiniowanie roli swojego rynku lokalnego w globalnej strategii innowacji

 

 

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin