Szkolenie

Francuski prawniczy w pigułce - szkolenie językowe specjalistyczne

Język : Francuski

Cena :
1099 zł
Osoby, które anulują swój udział w kursie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, otrzymują pełny zwrot kosztów. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni, zwrot kosztów nie przysługuje.

Rejestracja na wydarzenie wymaga zalogowania się do indywidualnego konta użytkownika. Zaloguj się lub stwórz konto klikając TUTAJ

ZALOGUJ SIĘ *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Kurs języka francuskiego prawniczego trwa od 08.05.23 do 26.06.23, w poniedziałki, w godz. 17.00-18.30. Zapisy na ccifp@ccifp.pl.

 

Zajęcia odbywają się na platformie ZOOM w poniedziałki, w godz. 17.00-18.30.

Kurs obejmuje 16 godzin szkoleniowych (8 spotkań po 90 minut).

 

Francuskie słownictwo prawnicze i sądowe w pigułce, system prawny i sądowy we Francji, postępowanie przed sądami cywilnymi oraz karnymi - to tylko niektóre z tematów specjalistycznego kursu online dla tłumaczy, prawników, notariuszy i wszystkich osób zainteresowanych językiem prawniczym i sądowym.

Uczestnicy pracują nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporządzeń, orzeczenia sądowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane są także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim. Kurs oferuje ponadto dużą różnorodność ćwiczeń leksykalnych pozwalających na usystematyzowanie trudnych pojęć oraz ich prawidłowe użycie w kontekście. 

 

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby, które w krótkim czasie chcą poszerzyć słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, notariuszy, studentów prawa, tłumaczy oraz osób, dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

 

W programie:

  • omawianie różnych instytucji prawa francuskiego wraz z odniesieniem do prawa polskiego 
  • wspólna analiza francuskich tekstów prawniczych: ustawy, rozporządzenia, wyroki, umowy, korespondencja prawnicza, inne dokumenty o charakterze prawniczym  
  • ćwiczenia leksykalne przedstawiające pułapki i trudności językowe właściwe dla języka prawniczego    
  • ćwiczenia ustne w zakresie sytuacji komunikacyjnych charakterystycznych dla języka prawniczego

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej, wyselekcjonowane materiały źródłowe oraz ćwiczenia.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!