Szkolenie

Francuski dla księgowości i finansów - Szkolenie językowe

Język : Francuski

Cena :
899 zł
Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni roboczych przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Rejestracja na wydarzenie wymaga zalogowania się do indywidualnego konta użytkownika. Zaloguj się lub stwórz konto klikając TUTAJ

ZALOGUJ SIĘ *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Kurs "francuski w księgowości i finansach" trwa od 09.05.2023 do 13.06.2023, we wtorki, w godzinach 18.45-20.15. Zapisy na ccifp@ccifp.pl.

 

Czas trwania szkolenia : 12 godzin szkoleniowych (6 spotkań po 90 minut).

Szkolenie online, na platformie zoom, we wtorki w godzinach 18:45-20:15

 

Jesteś księgowym, finansistą lub prawnikiem i masz do czynienia z dokumentami księgowymi, sprawozdaniami finansowymi albo negocjujesz warunki umowy z Francuzami? Precyzja i znajomość różnic francuskiej i polskiej rzeczywistości rachunkowej i finansowej jest kluczowa.

Poznaj słownictwo księgowe i finansowe w praktyce na autentycznych dokumentach i aktach prawnych na kursie językowym „Francuski dla księgowości i finansów”.

 

W programie m.in.:

  • Słownictwo księgowe i finansowe czyli m.in. jak rozmawiać z francuskim odbiorcą o amortyzacji, umorzeniu, utracie wartości, odpisach aktualizujących, rezerwach i podatku odroczonym, wycenie poszczególnych aktywów trwałych, inwentaryzacji, różnicach kursowych, sposobach i terminach płatności, itp.  - omówienie zestawienia najczęściej używanych czasowników, przymiotników, rzeczowników i przyimków „księgowych”
  • Analiza francuskich dokumentów księgowych – dowody księgowe, faktury, sprawozdania finansowe sporządzane według zasad UOR i MSSF, maile o tematyce księgowej i finansowej
  • Wybrane zagadnienia gramatyczne przydatne przy omawianiu kwestii finansowych i rachunkowych
  • Polska a francuska rzeczywistość rachunkowa – podobieństwa i różnice (jak przystępnie wyjaśniać stronie francuskiej zawiłości polskich przepisów dotyczących rachunkowości i podatków).

 

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz osób, które w ramach wykonywanych przez siebie obowiązków mają kontakt ze słownictwem księgowym i finansowym.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!