Certyfikacja dla przedstawicieli handlowych

Zapisy zbierane są do :
Poniedziałek 5 Październik 2020 - 21H00

Cena :
1600 PLN
Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Potwierdź Państwowym dyplomem swoje doświadczenie zawodowe! Uzyskany certyfikat jest ważny 5 lat i powoduje zaliczenie kompetencji na 4 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Odpowiada to wykształceniu średniemu otrzymanemu wraz ze świadectwem dojrzałości, ukończeniu technikum lub szkoły policealnej.

 

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest uzyskanie kwalifikacji pełnej z 3 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji (wykształcenie zasadnicze zawodowe).

 

  • Ile czasu trwa sesja walidacyjna?

Czas weryfikacji efektów uczenia się wynosi 4 godziny. Kandydat jest jednak proszony o zarezerwowanie sobie całego dnia na certyfikację. Najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem Sesji Walidacyjnej, Kandydat zostanie poinformowany o jej szczegółowych godzinach.

  • Co się składa na „egzamin”?

Certyfikacja składa się z trzech aktywności: testu wiedzy, na który składa się badanie kontekstowe oraz scenka i rozmowy. Ten test nie może przekroczyć 1/3 długości całego egzaminu. Podczas rozmowy każdy uczestnik ma zadawane pytania dotyczące kompetencji sprzedażowych. Odpowiedzi są punktowane i wpływają na ogólny wynik walidacji. Dodatkowo kandydat będzie rozwiązywał case study, które będą opisywały sytuacje związane z procesem obsługi Klienta. Poproszony zostanie również o odegranie scenek na podstawie konkretnych opisów sytuacji „zawodowych”. Umożliwi to weryfikację umiejętności w trakcie wykonywania określonych zadań imitujących realne sytuacje.

  • Ilu jest asesorów?

Walidację będzie prowadziło dwóch doświadczonych asesorów.

  • Gdzie odbywa się walidacja?

Walidacja odbywa się w siedzibie CCIFP, przy Al. Jerozolimskich 93 w Warszawie. Biura znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Centralnego.

  • Jaki jest sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji?

CCIFP zapewnia osobom, które przystąpią do walidacji, pomieszczenie umożliwiające samodzielną pracę. W trakcie przeprowadzania weryfikacji osoby przystępujące do walidacji nie będą mogły korzystać z urządzeń mobilnych.

  • Czy jest możliwość odwołania się?

Tak, w CCIFP zapewniamy możliwość odwołania się od decyzji kończącej walidację.

  • Czy jest możliwość identyfikowania i dokumentowania dotychczas zdobytych Zaliczeń?

Tak, CCIFP zapewnia wsparcie osobom zainteresowanym uzyskaniem kwalifikacji rynkowej w zakresie identyfikowania efektów uczenia się. Dopuszczamy możliwość zaliczenia jednego z zestawów efektów uczenia się, pod warunkiem że zaświadczenie potwierdzające weryfikację jednego z zestawów efektów uczenia się zostało wydane przez instytucję certyfikującą funkcjonującą w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz jeśli dokument ten został wydany w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia weryfikacji efektów uczenia się.

  • Z jakim wynikiem ‘zalicza się’ egzamin?

Certyfikat uzyskuje się po otrzymaniu łącznie min. 75%.

  • Jak długo czeka się na wyniki egzaminu

Informacje o wynikach Walidacji kandydat otrzyma w przeciągu 7 dni roboczych, licząc od następnego po sesji, dnia roboczego. Wersja papierowa zostanie dosłana w przeciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia poinformowania o wyniku droga elektroniczną.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin