Szkolenie

Certyfikacja dla przedstawicieli handlowych

Zapisy zbierane są do :
Poniedziałek 5 Październik 2020 - 21H00

Cena :
1600 PLN
Osobom, które anulują swój udział w certyfikacji do 10 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 10 dni przed certyfikacją, koszty nie są zwracane.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Dzięki Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej Twój pracodawca będzie wiedział, że jesteś wykwalifikowanym pracownikiem!

 

Certyfikat to dowód na posiadanie zestawu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na efektywne zaplanowanie, prowadzenie i monitorowanie procesu sprzedaży oraz obsługi po-sprzedażowej klientów biznesowych.

 

Certyfikat kwalifikacji: Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy.

Walidacja zdobytego doświadczenia umożliwia każdej czynnej zawodowo osobie uzyskanie certyfikatu zawodowego. Dzięki walidacji kompetencji możemy oficjalnie potwierdzać nasze umiejętności, których uczymy się przez całe życie w naszej pracy. Można uzyskać oficjalny dyplom, bez zapisywania się do szkoły czy na uczelnię.

 

Walidacja (egzamin) potwierdza posiadanie poniższych umiejętności:

W zakresie planowania działań sprzedażowych i monitorowania ich efektów:

 • Sporządzanie planu działań sprzedażowych w oparciu o otrzymane cele – czyli zdolność do planowania działań sprzedażowych adresowanych do określonej grupy docelowej;
 • Monitorowanie całościowych wyników sprzedażowych – czyli wiedza z zakresu raportowania procesu sprzedaży;
 • Przygotowanie spotkań z klientem – czyli umiejętność zaplanowania sposobu dotarcia do osób decyzyjnych i nawiązania z nimi kontaktu.

W zakresie prowadzenia procesu sprzedaży:

 • Inicjowanie kontaktu z klientem – czyli wiedza z zakresu autoprezentacji i umiejętność efektywnego nawiązania biznesowej relacji z klientem;
 • Składanie propozycji zakupu – czyli zdolność do doboru i przedstawienia oferty adekwatnej do sytuacji klienta;
 • Ustalanie warunków oferty – czyli zdolność do efektywnego negocjowania kontraktu w ramach otrzymanych warunków brzegowych;
 • Przyjmowanie zamówienia i zamknięcie transakcji – czyli wiedza o zasadach i warunkach rozpoczęcia realizacji zamówienia;

W zakresie obsługi po-sprzedażowej:

 • Prowadzenie obsługi po-sprzedażowej – czyli zdolność do utrzymywania długofalowych i korzystnych biznesowo relacji z klientem i wykorzystania w tym celu stosownych narzędzi: CRM, rekomendacje, sprzedaż komplementarna, badania satysfakcji.
 • Monitorowanie realizacji zamówienia – czyli wiedza z zakresu efektywnego nadzoru nad realizacją zamówienia i procesem rozliczeń oraz wiedza z zakresu obsługi reklamacji;
 • Wspieranie klienta zgodnie z polityką swojej organizacji – czyli wiedza o zasadach i o metodach wspierania klientów biznesowych w użytkowaniu lub promowaniu i dalszej odsprzedaży nabytych towarów i usług.

 

Certyfikacja jest skierowana zarówno do osób, które zdobyły swoje doświadczenie zawodowe w pracy, jak i do tych, które uprzednio wykształciły się w tym kierunku.

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest uzyskanie kwalifikacji pełnej z 3 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji (wykształcenie zasadnicze zawodowe).

 

Kto może skorzystać z certyfikacji?

Każda osoba niezależnie od wieku, narodowości, statusu, która może wykazać się doświadczeniem bezpośrednio związanym z przedmiotową certyfikacją – bez względu na to, czy dany zawód był wykonywany w sposób ciągły, czy też nie - może ubiegać się o potwierdzenie nabytego doświadczenia.

Korzyści wynikające z nabycia Certyfikatu:

 1. Najważniejsze korzyści dla uczestnika
  1. Formalne potwierdzenie przygotowania do wykonywania danego zawodu w ramach systemu obowiązującego w całej UE;
  2. Uzyskanie certyfikatu - dokumentu honorowanego w całej UE;
  3. Uzyskanie informacji o ew. obszarach do rozwoju;
  4. Poprawa swojej pozycji na rynku pracy poprzez oficjalne potwierdzenie kwalifikacji.
 2. Korzyści dla pracodawcy
  1. Wykorzystanie gotowego i ujednoliconego systemu oceny kwalifikacji;
  2. Zweryfikowanie kwalifikacji kandydata lub pracownika;
  3. Określenie kierunków rozwoju (bez potrzeby przeprowadzania osobnego AC);
  4. Zaoferowanie pracownikowi możliwości zdobycia certyfikatu zgodnego z wymaganiami Europejskiej Ramy Kwalifikacji – jednolitego systemu oceny kwalifikacji w UE

 

Zapraszamy do potwierdzania kwalifikacji w 3 obszarach:

 1. Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca.
 2. Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy.
 3. Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) pozwala na formalne potwierdzanie kompetencji nabytych w ramach doświadczenia zawodowego, dla osób, które nie mają wykształcenia w danym zawodzie. Dzięki temu porównywanie kompetencji stanie się łatwiejsze, bardziej przejrzyste, a co za tym idzie wygodne dla pracodawców i sprawiedliwe dla pracowników. Każda kwalifikacja wpisana do ZSK posiada swój szczegółowy opis, wymagania niezbędne do jej uzyskania, proces kształcenia, a także przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Kwalifikacje rynkowe, które zostały opisane przez „biznes”, następnie po konsultacjach są wpisane oświadczeniem ministra do Krajowego Rejestru Kwalifikacji zawodowych (RNCP).

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

ws. włączenia kwalifikacji rynkowej "Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Przeczytaj
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP