26.10 Zapobieganie nadużyciom w zakupach - analizy przypadków


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Zakupy to istotny proces tworzenia przewagi konkurencyjnej i wartości firmy poprzez maksymalizację stosunku korzyści do kosztów: jakość, funkcjonalność, itp. vs. cena.

 

Niestety zbyt często opisywana zależność ma charakter zgoła odwrotny a jednym z głównych tego powodów jest bagatelizowanie znacz?cych, niewykrytych kosztów nadużyć gospodarczych w zakupach.

 

W epoce niepewności gospodarczej i spadaj?cej sprzedaży to kontrola kosztów, a więc i wprowadzenie systemów ograniczaj?cych ryzyko nadużyć, będzie czynnikiem decyduj?cym w konkurencji rynkowej.      

Czytaj artykuł >>>>

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Podczas seminarium uczestnicy poznaj? praktyczne metody zwalczania nadużyć w zakupach, zgodne z najlepszymi praktykami w tym zakresie. Zaprezentowane rozwi?zania będ? mogły być zaimplementowane w każdej firmie praktycznie od zaraz, co z pewności? przełoży się na ograniczenie strat i zwiększenie wartości firm.

 

Jednocześnie, uczestnicy analizować będ? wiele prawdziwych przypadków, co obok waloru praktyczności, dodatkowo uatrakcyjni przebieg seminarium.

 

Kto powinien uczestniczyć?

 

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli tych firm, w których koszty zakupów materiałów i usług stanowi? wysoki odsetek całościowych kosztów (przemysł, budownictwo, etc.), a więc tam gdzie ryzyko nadużyć w zakupach jest wysokie.

 

Uczestnikami mog? być zarówno pracownicy działów kontroli wewnętrznych, działów zakupów, jak i inni pracownicy maj?cy wpływ na proces zakupowy.

 

W programie:

 

 1. Analiza całościowego procesu zakupowego  
 1. Najczęstsze metody nadużyć – wskazówki  

 ?                     Łapówki i nielegalne prowizje

 ?                     Nieuprawnieni pośrednicy

 ?                     Firmy fasadowe

 ?                     Konflikt interesów

 ?                     Ustawianie postępowań konkurencyjnych

 ?                     Zawyżanie faktur niezgodnie z umow?

 

 1. Straty powodowane nadużyciami w zakupach  
 1. Jak skutecznie wykrywać i zapobiegać?  
 1. Oszacowanie ryzyka nadużyć   
 1. Proaktywna analiza danych  (testy pozwalaj?ce wykrywać nadużycia)  
 1. Audyty dostawców  
 1. Systemy whistleblowing  
 1. Jak wyszukiwać informacje o dostawcach?  
 1. Analiza danych finansowych dostawców – istotne źródło informacji  
 1. Jak prowadzić dochodzenie w sprawach o nadużycia w zakupach?  
 1. Aspekty prawne  

 ?                     Jak odzyskać utracone środki?

 ?                     Postępowanie karne

 

Podczas seminarium przedstawione zostan? analizy prawdziwych przypadków. Uczestnicy będ? mieli również okazję wzi?ć udział w ćwiczeniach.

Seminarium poprowadzi:

&nb

    Wojciech Dudziński  

Partner działu ds. przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym firmy Calan & Associes Sp. z o. o., właściciel  firmy Fraud Control oraz redaktor naczelny Magazynu Nadużyć.pl (serwisu zajmuj?cego się problematyk? nadużyć gospodarczych w firmach).  

Wojciech Dudziński posiada znacz?ce doświadczenie z zakresu audytu, finansów, prowadzenia dochodzeń gospodarczych oraz informatyki śledczej. Spędził wiele lat pracuj?c w dziale podatkowym i prawnym oraz finansowym takich firm jak PWC oraz Deloitte & Touche. Przez wiele lat pracował także w dziale ds. wykrywania nadużyć gospodarczych Deloitte & Touche, gdzie przeprowadził wiele udanych dochodzeń gospodarczych zarówno w Polsce jak i zagranic?. Jego międzynarodowe doświadczenie zawiera między innymi prowadzenie dochodzeń gospodarczych dla: Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie, SEC ( US Security Exchange Commission) przeciwko ABB Ltd oraz ABB Vetco Grey w Kazachstanie i Azerbejdżanie, sektora bankowego na Łotwie. W Polsce Wojciech Dudziński doradzał w zakresie zwalczania nadużyć, wielu firmom ze wszystkich istotnych sektorów gospodarki.

Partner merytoryczny:

http://www.calan.pl/

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!