Zwrot VAT

Usługa ta skierowana jest do firm zajmujących się transportem międzynarodowym i tych, których żadna część obrotu nie jest opodatkowana w danym kraju.

Poproś o indywidualną ofertę

Po wysłaniu nam państwa wniosku dotyczącego jednego lub kilku krajów, przystępujemy do weryfikacji dokumentacji a następnie przedkładamy ją w Państwa imieniu do odpowiedniego urzędu skarbowego za pośrednictwem naszych partnerów w danym kraju (z którego chcą Państwo odzyskać VAT).

 

  1. Do uruchomienia procedury dla poszczególnych państw wymagana jest pewna liczba oryginałów dokumentów.
  2. Regularne przekazywanie dokumentacji. Co roku należy dostarczyć nam następujące dokumenty:
  • Potwierdzenie z urzędu skarbowego, z którego wynika, że firma jest podatnikiem VAT w danym kraju. Dokument ten musi zawierać opis działalności, międzynarodowy numer rejestru podatkowego oraz pieczęć odpowiedniego urzędu skarbowego. Oryginał tego dokumentu należy przedłożyć dla każdego kraju, z którego będzie odzyskany VAT
  • Chronologiczne zestawienie wszystkich Państwa faktur.
  • Wszystkie Państwa faktury ułożone według tej samej kolejności. Wszystkie faktury winny być oryginałami. Zostaną one Państwu zwrócone po weryfikacji przez urząd skarbowy danego kraju.
  • Przekazanie Państwu odzyskanego VATu

Po weryfikacji przez odpowiednie urzędy skarbowe, Państwa dokumentacja oraz zwrócone kwoty zostaną Państwu przesłane bezpośrednio przez naszych partnerów. Kwoty będą pomniejszone o wartość naszych kosztów (prowizji).

Nie ponosimy odpowiedzialności za transport Państwa dokumentacji.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin