Rozwiń biznes we Francji

Centrum Rozwoju Biznesu pomaga firmom polskim i francuskim w pozyskiwaniu wiarygodnych partnerów biznesowych.

Oprócz udzielania informacji makroekonomicznych o obu rynkach, świadczymy również usługi polegające na wyszukiwaniu partnerów zgodnie ze specyficznymi potrzebami naszych klientów. Jesteśmy do dyspozycji na każdym etapie nawiązywania kontaktów handlowych.

Naszym celem jest doprowadzenie do spotkania między polskimi i francuskimi firmami zainteresowanymi współpracą.

Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów w Polsce i we Francji, dużemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanemu personelowi jesteśmy w stanie podjąć się realizacji zleceń dotyczących szerokiego zakresu tematycznego.

KIERUNEK FRANCJA jest usługą skierowaną do polskich przedsiębiorców, którzy pragną rozwijać swoją działalność na rynku francuskim. W ramach tej usługi pomagamy w wyszukiwaniu partnerów handlowych: producentów, dystrybutorów, klientów bezpośrednich.

Przygotowanie listy firm francuskich na życzenie

USŁUGA SKIEROWANA JEST DO FIRM POSZUKUJĄCYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH, DYSTRYBUTORÓW LUB DOSTAWCÓW NA TERENIE FRANCJI.

Lista potencjalnych partnerów biznesowych przygotowywana jest w oparciu o kryteria wyznaczone przez firmę zamawiającą usługę.

Pod uwagę brane są wyłącznie sprawdzone kontakty firm współpracujących z CCIFP, firm biorących udział w salonach branżowych, oraz obecnych w prasie specjalistycznej.

Gotowa lista firm zawiera:

  • Dane teleadresowe
  • Dane osoby do kontaktu
  • Adres strony internetowej
  • Opis działalności

Użyczenie adresu na terenie Francji

Dzięki przynależności CCIFP do Stowarzyszenia Izb Francuskich za Granicą (UCCIFE), proponujemy zainteresowanym firmom usługę użyczenia adresu korespondencyjnego w siedzibie UCCIFE w 17-tej dzielnicy stolicy Francji:

46 avenue dela Grande Armée, Paris

Usługa obejmuje:

  • Użyczenie adresu pocztowego do odbioru korespondencji
  • Odbieranie, segregowanie i rozsyłanie korespondencji
  • Przesyłanie dokumentów faksem na życzenie klienta
  • Wysyłkę korespondencji raz w tygodniu lub jej przechowywanie

Organizacja misji handlowych

RYNEK FRANCUSKI TO PONAD 60 MILIONÓW KONSUMENTÓW I DUŻA RÓŻNORODNOŚĆ. WŁAŚCIWY DOBÓR ODPOWIEDNIEGO PARTNERA HANDLOWEGO STANOWI KLUCZOWY ELEMENT PROWADZENIA BIZNESU.

Dowiedz się więcej
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin