Rekrutacje i zatrudnianie

Zatrudnianie personelu

CCIFP oferuje usługę rekrutacji personelu do Twojej firmy. Wesprzemy Cię w znalezieniu w Polsce pracownika administracyjnego, przedstawiciela handlowego, księgowego, kierownika produkcji i wielu innych, którzy zapewnią rozwój Twojego biznesu w Polsce.

Nasza usługa obejmuje wszystkie fazy selekcji kandydatów. Po szczegółowej analizie pożądanego profilu, firmy i obowiązującej w niej kultury pracy, uruchamiamy proces rekrutacji dostosowany do wytycznych tak, by znaleźć kandydatów o najbardziej dopasowanych profilach. Podczas tego procesu dokonujemy wstępnej selekcji kandydatów, następnie przedstawiamy ich firmie, która dokonuje ostatecznego wyboru pracownika.

 

1 | Opis profilu stanowiska tworzony wspólnie z firmą
2 | Redakcja ogłoszenia o pracę i tłumaczenie na język polski
3 | Publikacja ogłoszenia
4 | Publikacja ogłoszenia na stronie CCIFP w zakładce "Giełda pracy"
5 | Publikacje ogłoszenia w wybranym/wybranych kanale/łach medialnym/nych
6 | Zapytanie o kandydatów środowiska instytucjonalne oraz uczelniane
7| Ewaluacja profili na podstawie CV oraz listów motywacyjnych, przekazanie wyselekcjonowanych kandydatur odpowiadających poszukiwanemu profilowi
8| Dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przez telefon 
9| Organizacja programu spotkań kwalifikacyjnych z osobą odpowiedzialną z firmy francuskiej (w Warszawie lub regionie).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!