Badanie rynku

W oparciu o nasze źródła aktualizowanych na bieżąco informacji oraz naszą wiedzę o polskim rynku, przeprowadzamy indywidualne badania rynkowe, które pomogą rozwinąć Twój biznes 

Jest to kompleksowa prezentacja segmentu rynku, w której uwydatniamy znaczenie danej branży na lokalnym rynku, interesariuszy, a także główne mechanizmy które sektor kształtują. Przyglądamy się również ewolucji zachodzących w danej branży na przestrzeni ostatnich lat oraz przesłanek na najbliższą przyszłość.

Ogólny plan tego rodzaju badania rynku przedstawiamy poniżej, z zastrzeżeniem, że w zależności od przeprowadzanych analiz i wytycznych klienta może on ulec modyfikacji. 

1|ZARYS OGÓLNY SYTUACJI EKONOMICZNEJ

2|OPIS SEKTORA

2.1.      Rola w lokalnej gospodarce
2.2.      Przedstawienie kluczowych aktorów

3| PRODUKTY

3.1.     Produkcja lokalna
3.2.     Zagraniczna konkurencja

4| KONSUMENCI

4.1.     Profile
4.2.     Zachowania konsumenckie

5| KANAŁY DYSTRYBUCYJNE

5.1.     Rodzaje pośredników
5.2.     Polityka promocyjna i sprzedaży

6| ŚRODOWISKO

6.1.     Formalności celne
6.2.     Występowanie nadzwyczajnych norm
6.3.     Ograniczenia prawne i podatkowe

7| WNIOSKI

7.1.     Mocne i słabe strony sektora, perspektywy
7.2.     Szanse i możliwości

8| ZAŁĄCZNIKI

8.1.     Listes de contacts Lista kontaktów
8.2.     Instytucje administracyjne i zawodowe
8.3.     Tabele statystyk

Nasza usługa jest spersonalizowana i prowadzona jest zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami każdej firmy.
Do każdego badania rynku przygotowujemy indywidualną wycenę usługi w oparciu o przekazane wytyczne.

Poszukujesz profesjonalnej analizy interesującego Cię segmentu rynku w Polsce?

Wypełnij formularz
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin