Badanie rynku

Jest to kompleksowa prezentacja segmentu rynku, w której przedstawiamy głównych interesariuszy, otoczenie konkurencyjne i  biznesowe, a także najważniejsze mechanizmy i uwarunkowania prawne regulujące dany sektor. Przyglądamy się również ewolucji danej branży na przestrzeni ostatnich lat oraz prognozujemy kierunki rozwoju i potencjał współpracy.

W oparciu o nasze źródła aktualizowanych na bieżąco informacji oraz wiedzę o rynku francuskim, przeprowadzamy indywidualne badania rynkowe, które pomogą rozwinąć Twój biznes. Korzystając z doświadczenia i kontaktów lokalnych izb francuskich, jesteśmy w stanie pozyskać wiarygodne i praktyczne informacje na temat danego sektora.

Rozwiń swój biznes na rynkach zagranicznych

Skontaktuj się z nami

Lilla Bacha
Kierownik Centrum Rozwoju Biznesu CCIFP
tel. +48 22 521 21 45
lilla.bacha@ccifp.pl

Kontakt
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!