INKUBATOR BIZNESU

ROZWIŃ BIZNES WE FRANCJI

Sprawdź ofertę

ROZWIŃ BIZNES W POLSCE

Sprawdź ofertę

Rozwiń swój biznes na rynkach zagranicznych

Skontaktuj się z nami

Lilla Bacha
Kierownik Centrum Rozwoju Biznesu CCIFP
tel. +48 22 521 21 45
lilla.bacha@ccifp.pl

Kontakt