Zostań partnerem merytorycznym

Francusko-Polska Izba Gospodarcza prowadzi współpracę z firmami stowarzyszonymi w zakresie organizowania seminariów specjalistycznych, warsztatów i klubów wymiany doświadczeń zawodowych. Jeśli chcesz zaprezentować swoje kompetencje i wiedzę pozostałym firmom stowarzyszonym zachęcamy do współpracy. To doskonała okazja do promocji i zdobycia nowych klientów.

Partner merytoryczny

Tytuł partnera merytorycznego wydarzenia nadawany jest firmie, która jest zaangażowana w jego przygotowanie od strony merytorycznej. Partner merytoryczny jest odpowiedzialny za przygotowanie i przesłanie do CCIFP następujących informacji (w języku polskim i francuskim) na  2-3 miesiące przed planowanym terminem spotkania:

 • Temat
 • Cele spotkania, korzyści dla uczestników
 • Grupa docelowa
 • Program
 • Merytoryczny artykuł prasowy do promocji wydarzenia na stronie CCIFP
 • Notę biograficzną wraz ze zdjęciem prelegenta
 • Logotyp firmy

Po stronie partnera merytorycznego leży przygotowanie prezentacji na potrzeby wydarzenia, dostarczenie materiałów dla uczestników oraz przeprowadzenie szkolenia.

CCIFP

Po stronie organizatora spotkania leży:

 • Zaproponowanie odpowiedniego terminu wydarzenia
 • Zebranie i opracowanie materiałów w oparciu o przesłane informacje
 • Prowadzenie komunikacji o wydarzeniu
 • Zapewnienie obsługi logistycznej związanej z organizacją spotkania
 • Zapewnienie tłumaczenia ustnego w razie potrzeby
 • Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia

Zdobywaj wiedzę z CCIFP

Skontaktuj się z nami

tel.: +48 22 521 21 40
E-mail: ccifp@ccifp.pl

Kontakt
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin