Współpraca z uczelniami

Jednym z celów CCIFP jest lepsze dostosowanie zakresu działalności szkolnictwa wyższego do potrzeb współczesnego rynku.

Naszym celem jest dopasowanie programów kierunków studiów i specjalności pod potrzeby pracodawców oraz tworzenie patronackich kierunków studiów.

Współpracujemy obecnie z 6 uczelniami w Warszawie

Współpraca realizuje się m.in. poprzez :
•    konsultowanie i ocenę przygotowanych przez Uczelnię programów kształcenia
•    objęcie patronatem przez pracodawcę wybranej specjalności, bądź możliwość przygotowania nowej praktycznej specjalności
•    współpracę z Uczelnią w formie : prowadzenia zajęć przez praktyków, sprawowania przez reprezentanta pracodawcy roli opiekuna pracy dyplomowej o tematyce skorelowanej z profilem pracodawcy, zorganizowania wizyty studyjnej dla studentów Uczelni w firmie pracodawcy, zorganizowania stażu czy praktyk
•    zgłaszanie potrzeb w zakresie prac naukowo-badawczych, projektowych i działalności popularyzatorskiej.
 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin