Program szkoleń handlowych


CCIFP, jako jedyne Centrum Szkoleniowe w Polsce przygotowuje  i prowadzi szkolenia zgodne z rynkowym opisem kwalifikacji handlowych, które zostały wpisane przez CCIFP do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 

Szkolimy Kandydatów w trzech obszarach:

  1. Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca
  2. Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy
  3. Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec
     

Nasze szkolenia są unikatowe, gdyż ich program zgodny jest z umiejętnościami zapisanymi w w/w kwalifikacjach rynkowych. Szkolenie w kompleksowy sposób przygotowuje się do walidacji (egzaminu), potwierdzającego nabycie omawianych kwalifikacji.

Kwalifikacje rynkowe zostały wypracowane przez biznes, przedstawicieli firm, którzy zaangażowali się w opis kwalifikacji, ponieważ zauważyli potrzebę dostosowania kompetencji na danych stanowiskach, do wymagań zmieniającego się rynku. Postawienie Klienta w sercu wszystkich działań, wymusiło zmianę procesów, podejścia, które dotychczas było przyjmowane.
 

Opisana kwalifikacja, zawierająca szczegółowo opisany zakres umiejętności, po szerokich konsultacjach z rynkiem, została zatwierdzona Obwieszczeniem przez Ministra Rozwoju.
 

Nasze szkolenia są prowadzone przez praktyków, osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
 

Ile trwa proces szkoleniowy?


Szkolenie handlowe składa się z trzech lub czterech dni szkoleniowych. Jeden dzień zawiera 8 lekcji trwających 45 minut.
 

Po zakończeniu szkolenia można podejść do Walidacji. Otrzymany Certyfikat jest państwowym, oficjalnym dowodem zdobycia nowych kompetencji.

Szkolenia prowadzą eksperci firmy Profes:

Walidacja kwalifikacji handlowych

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość podejścia do walidacji, czyli oficjalnego państwowego potwierdzenia nabycia kwalifikacji. Co jest równoznaczne ze zdobyciem uprawnień zawodowych zgodnej z 4 poziomem kwalifikacji, wg Polskiej Ramy Kwalifikacji odpowiadającej Europejskiej Ramie Kwalifikacji.

Certyfikat jest dowodem zdobycia nowych kompetencji, które są kluczowe w perspektywie rozwoju osoby pracującej jak i organu, dla którego pracuje.

Dowiedz się więcej o walidacji

Zawody, w których szkolimy:

Sprzedawca

Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca

Przedstawiciel handlowy

Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy

Handlowiec

Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!