Program szkoleń handlowych


CCIFP, jako jedyne Centrum Szkoleniowe w Polsce przygotowuje  i prowadzi szkolenia zgodne z rynkowym opisem kwalifikacji handlowych, które zostały wpisane przez CCIFP do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 

Szkolimy Kandydatów w trzech obszarach:

  1. Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca
  2. Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy
  3. Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec
     

Nasze szkolenia są unikatowe, gdyż ich program zgodny jest z umiejętnościami zapisanymi w w/w kwalifikacjach rynkowych. Szkolenie w kompleksowy sposób przygotowuje się do walidacji (egzaminu), potwierdzającego nabycie omawianych kwalifikacji.

Kwalifikacje rynkowe zostały wypracowane przez biznes, przedstawicieli firm, którzy zaangażowali się w opis kwalifikacji, ponieważ zauważyli potrzebę dostosowania kompetencji na danych stanowiskach, do wymagań zmieniającego się rynku. Postawienie Klienta w sercu wszystkich działań, wymusiło zmianę procesów, podejścia, które dotychczas było przyjmowane.
 

Opisana kwalifikacja, zawierająca szczegółowo opisany zakres umiejętności, po szerokich konsultacjach z rynkiem, została zatwierdzona Obwieszczeniem przez Ministra Rozwoju.
 

Nasze szkolenia są prowadzone przez praktyków, osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.


 


Ile trwa proces szkoleniowy?


Szkolenie handlowe składa się z trzech lub czterech dni szkoleniowych. Jeden dzień zawiera 8 lekcji trwających 45 minut.
 

Po zakończeniu szkolenia można podejść do Walidacji. Otrzymany Certyfikat jest państwowym, oficjalnym dowodem zdobycia nowych kompetencji.

Walidacja kwalifikacji handlowych

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość podejścia do walidacji, czyli oficjalnego państwowego potwierdzenia nabycia kwalifikacji. Co jest równoznaczne ze zdobyciem uprawnień zawodowych zgodnej z 4 poziomem kwalifikacji, wg Polskiej Ramy Kwalifikacji odpowiadającej Europejskiej Ramie Kwalifikacji.

Certyfikat jest dowodem zdobycia nowych kompetencji, które są kluczowe w perspektywie rozwoju osoby pracującej jak i organu, dla którego pracuje.

Dowiedz się więcej o walidacji

Zawody, w których szkolimy:

Sprzedawca

Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca

Przedstawiciel handlowy

Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy

Handlowiec

Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP