Program szkoleń handlowych

CCIFP, jako jedyne Centrum Szkoleniowe w Polsce przygotowuje  i prowadzi szkolenia zgodne z rynkowym opisem kwalifikacji handlowych, które zostały wpisane przez CCIFP do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Szkolimy Kandydatów w trzech obszarach:

 1. Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca
 2. Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy
 3. Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec

Nasze szkolenia są unikatowe, gdyż ich program zgodny jest z umiejętnościami zapisanymi w w/w kwalifikacjach rynkowych. Szkolenie w kompleksowy sposób przygotowuje się do walidacji (egzaminu), potwierdzającego nabycie omawianych kwalifikacji,

Kwalifikacje rynkowe zostały wypracowane przez biznes, przedstawicieli firm, którzy zaangażowali się w opis kwalifikacji, ponieważ zauważyli potrzebę dostosowania kompetencji na danych stanowiskach, do wymagań zmieniającego się rynku. Postawienie Klienta w sercu wszystkich działań, wymusiło zmianę procesów, podejścia, które dotychczas było przyjmowane.

Opisana kwalifikacja, zawierająca szczegółowo opisany zakres umiejętności, po szerokich konsultacjach z rynkiem, została zatwierdzona Obwieszczeniem przez Ministra Rozwoju.

Nasze szkolenia są prowadzone przez praktyków, osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca

Celem szkolenia jest zapoznanie się i wykształcenie umiejętności sprzedażowych u osób, które chcą zdobyć nowoczesne, zorientowane na Klienta umiejętności w zawodzie doradcy klienta.

Doradca Klienta jest powszechnie znanym zawodem, bardzo dużo firm działających na rynku potrzebuje wykwalifikowanych sprzedawców w punktach handlowych. Sprzedawca odpowiada za eksponowanie towarów, materiałów promocyjnych, prowadzenie dokumentacji sprzedażowej, ale przede wszystkim za bezpośredni kontakt z Klientami. Dlatego Sprzedawca pracujący na co dzień w punkcie handlowym wykorzystuje odpowiednie techniki komunikacji, w których posługuję się odpowiednimi pytaniami, dostosowanym językiem korzyści i na tych podstawach właściwie dobrać ofertę do potrzeb Klienta, Gdzie efektywnie finalizuje sprzedaż. Sprzedawca powinien mieć ponadto umiejętności budowania i podtrzymywania relacji z Klientem oraz sprawnie prowadzić obsługę posprzedażową.

Program szkolenia

 1. Nawiązanie relacji z Klientem
 2. Rozpoznawanie potrzeb
 3. Prezentacja oferty
 4. Finalizacja sprzedaży
 5. Prowadzenie obsługi posprzedażowej
 6. Monitoring oferowanych towarów
 7. Ekspozycja towarów i materia³ów promuj¹cych
 8. Raportowanie sprzedaży, dokumentacja sprzedaży

Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy

Celem szkolenia zapoznanie i wykształcenie umiejętności handlowych u osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje w zawodzie Przedstawiciela Handlowego.

Przedstawiciel Handlowy to zawód wymagający określonych kompetencji, które prowadzą do sprzedaży skierowanej do Klientów Biznesowych.

Osoba wykonująca ten zawód powinna:

 • samodzielnie planować działania sprzedażowe w odniesieniu do wytycznych swojej organizacji, wyrażać gotowość do stałego monitorowania swoich wyników oraz korygować swoje działania w oparciu o wskazane, aktualne wyniki i cele,
 • sprawnie prowadzić proces sprzedaży poprzez ustalenie z Klientem warunków zamówienia w oparciu o jego potrzeby oraz o cele swojej firmy,
 • prowadzić obsługę posprzedażową i monitorowanie realizację zamówienia oraz utrzymywać długofalową relację z Klientem.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Jak planować sprzedaż, aby skutecznie realizować cele sprzedażowe
 2. Monitorowanie całościowych wyników sprzedaży
 3. Przygotowanie spotkania z Klientem
 4. Prowadzenie procesu sprzedaży
 5. Wizerunek handlowca na budowanie relacji z Klientem
 6. Przygotowanie oferty
 7. Obiekcje i wątpliwości Klienta
 8. Zamykanie sprzedaży
 9. Obsługa posprzedażowa

Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec

Celem szkolenia jest zapoznanie i wykształcenie umiejętności handlowych u osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje w zawodzie Handlowca.

Handlowiec to zawód, który wymaga wielu zaawansowanych kompetencji. Osoba go wykonująca powinna samodzielnie realizować wieloetapowe procesy sprzedażowe w relacji z Klientami Biznesowymi. Handlowiec powinien samodzielnie sporządzać analizę wybranego segmentu rynku. Na podstawach wyników analizy przygotowywać plan sprzedaży. Ważnym zadaniem handlowca jest kontaktowanie się z Klientem, stosując przy tym odpowiednie techniki komunikacji oraz prezentowanie efektywnie oferty i finalizowanie kontraktu. W obowiązkach handlowca również istotnym jest monitorowanie realizacji warunków kontraktu, rozliczanie projektów i tworzenie raportów realizacyjnych i budżetowych. Osoba wykonująca ten zawód koordynuje prace zespołu projektowego, dbając o skuteczną komunikację i motywację w zespole. Motywuje członków zespołu do efektywnego i odpowiedzialnego wykonywania działań zawodowych. 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Analiza segmentu rynku
 2. Sporządzanie planu sprzedażowego
 3. Przygotowanie spotkania z Klientem
 4. Przygotowanie oferty w oparciu o rozpoznanie Klienta
 5. Prezentacja oferty
 6. Finalizowanie kontraktu
 7. Prowadzenie obsługi posprzedażowej
 8. Koordynowanie procesu realizacji kontraktu

Ile trwa proces szkoleniowy?

Szkolenia handlowe składa się z trzech lub czterech dni szkoleniowych. Jeden dzień zawiera 8 lekcji trwających 45 minut.

Po zakończeniu szkolenia można podejść do Walidacji. Otrzymanie Certyfikat jest państwowym, oficjalnym dowodem zdobycia nowych kompetencji.

Zapisz się na wybrane szkolenie

Walidacja kwalifikacji handlowych

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość podejścia do walidacji, czyli oficjalnego państwowego potwierdzenia nabycia kwalifikacji. Co jest równoznaczne ze zdobyciem uprawnień zawodowych zgodnej z 4 poziomem kwalifikacji, wg Polskiej Ramy Kwalifikacji odpowiadającej Europejskiej Ramie Kwalifikacji.

Certyfikat jest dowodem zdobycia nowych kompetencji, które są kluczowe w perspektywie rozwoju osoby pracującej jak i organu, dla którego pracuje.

Dowiedz się więcej o walidacji
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin