Witold SławińskiCounsel

Witold Sławiński jest adwokatem, szefem zespołu prawa budowlanego i inżynierii przemysłowej w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych.

Zajmuje się obsługą prawną procesów inwestycyjnych i kontraktów budowlanych dla firm sektora budowlanego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej. Reprezentuje klientów w sprawach spornych i doradza w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych oraz zawierania i opiniowania umów.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych dotyczących zamówień publicznych związanych z budową infrastruktury drogowej oraz budową stadionów, obejmujące reprezentację klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą (m.in. obsługa postępowań o udzielenie zamówienia na wybór doradców technicznych i ekonomicznych przy projektach autostradowych w Polsce, doradztwo w zakresie projektowania i wykonywania dostosowania odcinków autostrady A2 i A4 do standardów autostrady płatnej) oraz w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania na Krajowy System Poboru Opłat, umożliwiający pobieranie opłat za przejazd autostradami i drogami ekspresowymi.

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ASEMEA – Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Relacji i Współpracy Gospodarczej z Krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego.

Ukończył podyplomowe studia LL.M. z zakresu prawa międzynarodowego i porównawczego w Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology.

Prowadzone spotkania

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!