Michał SzwedPARTNER DZIAŁ DORADZTWA PODATKOWEGO

Michał specjalizuje się w cenach transferowych od 2005 roku. Posiada szerokie doświadczenie w krajowych i międzynarodowych projektach, takich jak strukturyzowanie i wdrożenie modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych,  opracowywanie polityki cen transferowych oraz wewnętrznych procedur zarządzania cenami transferowymi, opracowywanie kalkulacji cen transferowych, wspieranie klienta podczas kontroli podatkowych, alokacja dochodu do oddziału, przeprowadzanie analiz porównawczych i wycen. Prowadzi także szkolenia dla osób odpowiedzialnych za obszar cen transferowych. Swoje pierwsze kroki stawiał w zespole cen transferowych PwC.

Poza wsparciem mającym na celu planowanie przyszłych transakcji, Michał był zaangażowany także w szereg projektów mających na celu ograniczenie ryzyka w obszarze cen transferowych, takich jak audyty cen transferowych w grupach, opracowywanie strategii broniących rozliczeń przyjętych przez podatnika, wsparcie w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji dla transakcji niematerialnych, opracowanie dokumentacji cen transferowych i uzasadnienia biznesowego transakcji.

Michał specjalizuje się w doradztwie dla klientów z branży energetycznej - realizował projekty dla największych grup energetycznych w Polsce, ściśle współpracując z działami biznesowymi klientów. Był także zaangażowany w doradztwo dla branży usług finansowych (banki, fundusze inwestycyjne) oraz polskich przedsiębiorców rozpoczynających działalność na rynkach zagranicznych.

Michał ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP