Maciej SchabDoradca, trener, konsultant

Absolwent Prawa i Nauk Politycznych, oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration i Zarządzanie Produkcją. 19 lat doświadczenia doradczego i trenerskiego w obszarach zarządzania, sprzedaży i prawnych aspektów działalności przedsiębiorstw. Kierował Krakowskim Oddziałem Federacji Konsumentów. W międzynarodowej korporacji finansowej odpowiadał za koordynację działań audytowych i wsparcia sprzedaży. Był prokurentem i dyrektorem handlowym w jednej z największych spółek przemysłowych w Polsce, gdzie odpowiadał m.in. za kierowanie działami sprzedaży, zakupów, magazynem oraz marketingiem. Pełnił także funkcję prezesa zarządów spółek prawa handlowego. Opracowywał i realizował plany związane z rozwojem strategicznym przedsiębiorstwa i restrukturyzacją operacyjną. W ramach projektów wspierał rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jako doradca w zakresie opracowywania biznesplanów rozwojowych i analiz strategicznych. Jest autorem kilku artykułów na temat wdrażania zmian w organizacji i rozwoju przedsiębiorstw. Wykładowca przedmiotów biznesowych m.in. na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów Executive Master of Business Administration Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej. Autor bloga nt. zarządzania www.maciejschab.pl.

Prowadzone spotkania

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!