Kuba RuizCounsel w praktyce Commercial w kancelarii Bird & Bird

Doradza przedsiębiorcom od 2004 roku. Specjalizuje się w dziedzinie IT, transakcjach handlowych i rozwiązywaniu sporów. Pracował przy kilkudziesięciu projektach IT, w tym przy największych wdrożeniach informatycznych w Polsce, między innymi przy największych projektach wdrożenia centralnych systemów bankowych, przy projektach dotyczących nabycia usług na ogólnopolski transfer danych za pośrednictwem sieci rozległej (WAN) wraz z towarzyszącymi SLA dla ponad 1000 węzłów sieci, projektach nabycia systemów ERP, CRM i innych systemów bazodanowych, audytach polityk IT governance w największych przedsiębiorstwach w Polsce oraz rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych na każdym z etapów realizacji projektów informatycznych. Opracowywał i skutecznie negocjował wszelkiego rodzaju kontrakty i umowy, włączając umowy dostawy dóbr lub usług, kontrakty dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, umowy agencyjne, umowy dystrybucji, franchisingowe, umowy licencji, wdrożeniowe i serwisowe, outsourcingowe, sponsoringowe i leasingowe. Jego specjalizacja obejmuje również szeroko rozumiane rozwiązywanie sporów, w tym sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, arbitraży, rozmów polubownych oraz mediacji.

Wyróżnia się szczególnym doświadczeniem w sporach technologicznych, w tym w sporach budowlanych, infrastrukturalnych (rynek energetyczny, przemysł ciężki) oraz IT. Praktyka procesowa Kuby Ruiz obejmuje występowanie przed sądami powszechnymi, przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, w postępowaniach arbitrażowych (krajowych i międzynarodowych), w postępowaniach mediacyjnych, w nieformalnych rozmowach ugodowych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19