Katarzyna ŻukrowskaProfesor ekonomii i politolog

Profesor ekonomii i politolog. Specjalizacja: stosunki międzynarodowe gospodarcze i polityczne. Absolwentka wydziału handlu zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (SGPiS), doktorat obroniony na tej samej uczelni. W latach 1978-1993 pracownik naukowy w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, w latach 1993-2000 analityk w Instytucie Rozwoju i Studiów Strategicznych. Od 1996 profesor w Szkole Głównej Handlowej z kilkoma funkcjami administracyjnymi: prodziekana KES 1999-2004, dziekana KES 2004-2008, wicedyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych 1997-1999, Kierownik Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich 1997-2002, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH od 2002-2016, kierownik Polsko-Francuskich Europejskich Studiów Doktorskich od 2005-2018. W latach 2016-2019 dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych KES. Obecnie profesor w tym Instytucie. Koordynator ze strony Polski programu badań realizowanego w ramach V, VI Ramowego UE, doradca Komisarza ds. nauki w KE 2008-2012, ewaluator projektów badawczych w ramach VII Ramowego UE. Koordynator badań w ramach projektów realizowanych grantów badawczych KBN, NCN. Ostatni z projektów zakończy w 2017. 570 publikacji (w tym 52 książki, 279 rozdziałów w książkach, 188 – artykułów i 51 recenzji), również w obcych językach: angielskim, chińskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim oraz ukraińskim. Dwudziestu wypromowanych doktorów. Uczestnik badań w ramach 5 i 6 Ramowego UE. Doradca Komisarza ds. Nauki w latach 2006-2008. Doradca ekonomiczny w organizacjach międzynarodowych: NATO, OECD, KE-UE, ONZ. Specjalizacja: międzynarodowe uwarunkowania przemian systemowych, integracja europejska, finanse europejskie: UGiW i budżet UE, bezpieczeństwo ekonomiczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne. Ostatnie publikacje: Trade in ICT, International Economy, and Politics, w: A. Visvizi, M. D. Lytras (red.) Politics and Technology in Post-truth era, Emerald Studies in Politics and Technology, 2019, Otwarcie Konkurencyjność Wzrost,  SGH 2016; Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność (Economic crisis 2008+ test for applied policies. Methods of overcoming and their effectiveness, 2013, p. 663),  Harnessing globalization  czyli ujarzmienie globalizacji (red. naukowa ) 2012, s. 234; Transformacja systemowa w Polsce (red. naukowa), 2010, s. 800; Fair Trade w globalizującej się gospodarce, (redakcja naukowa), 2010, s. 200; Budżet ogólny Unii Europejskiej, 2009, s. 400; Strona internetowa: www.zukrowska.inf.pl

 

Prowadzone spotkania

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!