Dr Izabela Andrzejewska-CzernekRadca prawny, Starszy Prawnik

Izabela Andrzejewska-Czernek ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów instytucjonalnych i osób fizycznych, w tym w reprezentacji podatników w sporach podatkowych przed organami administracji podatkowej i przed sądami administracyjnymi. Wspierała klientów z branż: telekomunikacyjnej, FMCG, motoryzacyjnej i deweloperskiej. Opiniowała liczne projekty aktów prawnych o zasadniczym znaczeniu dla polskiego systemu podatkowego. Współpracowała przy tworzeniu raportów prawno-porównawczych wymagających analiz określonych rozwiązań podatkowych w różnych jurysdykcjach.

Jest ekspertem w zakresie badań nad orzecznictwem TSUE. Zawodowe szlify zdobywała głównie w Dziale Doradztwa Podatkowego spółki Ernst & Young (EY) oraz w kancelarii GWW oraz w ZIMNY Doradcy Podatkowi. Wspierała merytorycznie zespoły prawników działające w ramach kancelarii, a także koordynowała merytorycznie współpracę całego zespołu z mediami. Wykładała prawo podatkowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 8 lat była opiekunem założonego przez siebie koła naukowego. Prowadziła lub przygotowywała liczne szkolenia dla Klientów. Jest jednym z autorów haseł w Wielkiej Encyklopedii Prawa, w części „Prawo podatkowe”. Jest także autorką lub współautorką niemal 10 publikacji książkowych. Swoją opinię na tematy z zakresu prawa podatkowego prezentuje często na łamach prasy codziennej.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP