Dr Dariusz AziewiczRadca prawny w zespole Commercial polskiego biura Eversheds Sutherland

Dr Dariusz Aziewicz, LL.M. jest radcą prawnym w zespole Commercial polskiego biura Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji. Wspiera klientów w zakresie oceny antykonkurencyjnych porozumień, systemów dystrybucyjnych, nadużywania pozycji dominującej. Reprezentuje przedsiębiorców przed organem antymonopolowym przy uzyskiwaniu zgód na koncentrację.

Tworzył oraz wprowadzał programy antitrust compliance. Pracował podczas postępowań antymonopolowych dotyczących porozumień ograniczających konkurencję przed Prezesem UOKiK, a także przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Sądem Najwyższym. Pracował też w ramach postępowań dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską. Ma na swoim koncie doradztwo m.in. w zakresie prawa ochrony konkurencji przy transakcji wyróżnionej przez dziennik Rzeczpospolita (Ranking Rzeczpospolitej 2019) w kategorii „Obsługa transakcji wymagającej kunsztu prawniczego”.

Przed dołączeniem do polskiego biura Eversheds Sutherland pracował w zespołach prawa ochrony konkurencji wiodących polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych. 

Jest autorem jedynej w Polsce monografii naukowej w całości poświęconej ocenie skutków koncentracji przedsiębiorców - nominowanej w konkursie na nagrodę naukową Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 2018. Jest także współautorem Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (C.H. Beck, 2014) oraz podręcznika akademickiego do prawa ochrony konkurencji (Wolters Kluwer, 2018). Ponadto jest autorem licznych artykułów naukowych z zakresu prawa antymonopolowego dotyczących m.in. porozumień dystrybucyjnych, w tym ustalania cen odsprzedaży towarów. Wielokrotnie występował jako prelegent na konferencjach biznesowych.

Obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia LL.M. in Comparative law na University of Florida G. Levin College of Law, jak i Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Prowadzone spotkania

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!