Aleksandra WidziewiczOf Counsel w praktyce bankowości i finansów w kancelarii Bird & Bird

Od 1992 roku doradza firmom z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, w tym w zakresie compliance, ładu korporacyjnego i w restrukturyzacji. Świadczy pomoc prawną w odniesieniu do bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Przez wiele lat pracowała na rzecz instytucji finansowych (m.in. w Banku Handlowym w Warszawie SA, Grupie Deutsche Bank, BRE Banku SA, mBanku oraz w firmach ubezpieczeniowych), jak i dla międzynarodowych firm doradczych. W latach 2016-połowa 2018 pracowała na rzecz innowacyjnego projektu bankowego i wealth management (FinTech), gdzie pełniła funkcję dyrektora ds. prawnych i compliance. W zakresie swoich obowiązków była włączona w przygotowanie biznesplanu oraz głównych procesów i procedur, negocjacje kluczowych umów outsourcingowych (w tym IT), a także uzyskanie licencji dla banku. Nadzorowała obszar prawny, w tym ład korporacyjny, a także obszar compliance, w tym MiFID, FATCA/ CRS oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy. W latach 2012-2o15 pracowała dla Grupy Poczty Polskiej, gdzie pełniła funkcję Prezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Wiceprezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA oraz Członka Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA. W ramach pełnionych funkcji przeprowadziła restrukturyzację umożliwiającą realizację celów strategicznych Grupy Poczty Polskiej w zakresie rozwoju ubezpieczeń pocztowych. Była także włączona w proces uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Nadzorowała między innymi obszary strategii i projektów strategicznych, kontrolingu biznesowego, tworzenia produktów ubezpieczeniowych, likwidacji szkód, audytu wewnętrznego, compliance, ładu korporacyjnego, prawny oraz HR. Orzekała w ramach Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izby Gospodarczej. Została wyróżniona Odznaką Honorową Związku Banków Polskich za wkład w rozwój praktyki bankowej w Polsce. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji ds. Compliance działającej w ramach Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Poland).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19