Adriana GostępskaAssociate

Adriana Gostępska jest adwokatem w zespole prawa budowlanego i inżynierii przemysłowej kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, i w tym zakresie doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom we wszystkich kwestiach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prawie budowlanym oraz obsłudze spółek z sektora przemysłowego i budowlanego. Doradza w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych.

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania umów handlowych, głównie umów o roboty budowlane, opiniowania umów oraz rejestrowania spółek. Reprezentowała klientów w postępowaniach spornych, w tym obejmujących zarzuty karne, przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Jest członkiem Komisji Wizerunku i Komunikacji oraz Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej, działających przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała również na Wydziale Prawa University of West Bohemia w Pilźnie.

Prowadzone spotkania

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!