Partnerstwo merytoryczne

Jednym z celów CCIFP jest lepsze dostosowanie zakresu działalności szkolnictwa wyższego do potrzeb współczesnego rynku.

Naszym celem jest dopasowanie programów kierunków studiów i specjalności pod potrzeby pracodawców oraz tworzenie patronackich kierunków studiów.

Współpracujemy obecnie z 6 uczelniami w Warszawie

Współpraca realizuje się m.in. poprzez :
•    konsultowanie i ocenę przygotowanych przez Uczelnię programów kształcenia
•    objęcie patronatem przez pracodawcę wybranej specjalności, bądź możliwość przygotowania nowej praktycznej specjalności
•    współpracę z Uczelnią w formie : prowadzenia zajęć przez praktyków, sprawowania przez reprezentanta pracodawcy roli opiekuna pracy dyplomowej o tematyce skorelowanej z profilem pracodawcy, zorganizowania wizyty studyjnej dla studentów Uczelni w firmie pracodawcy, zorganizowania stażu czy praktyk
•    zgłaszanie potrzeb w zakresie prac naukowo-badawczych, projektowych i działalności popularyzatorskiej.
 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza prowadzi współpracę z firmami stowarzyszonymi w zakresie organizowania seminariów specjalistycznych, warsztatów i klubów wymiany doświadczeń zawodowych. Jeśli chcesz zaprezentować swoje kompetencje i wiedzę pozostałym firmom stowarzyszonym zachęcamy do współpracy. To doskonała okazja do promocji i zdobycia nowych klientów.

Partner merytoryczny

Tytuł partnera merytorycznego wydarzenia nadawany jest firmie, która jest zaangażowana w jego przygotowanie od strony merytorycznej. Partner merytoryczny jest odpowiedzialny za przygotowanie i przesłanie do CCIFP następujących informacji (w języku polskim i francuskim) na  2-3 miesiące przed planowanym terminem spotkania:

 • Temat
 • Cele spotkania, korzyści dla uczestników
 • Grupa docelowa
 • Program
 • Merytoryczny artykuł prasowy do promocji wydarzenia na stronie CCIFP
 • Notę biograficzną wraz ze zdjęciem prelegenta
 • Logotyp firmy

Po stronie partnera merytorycznego leży przygotowanie prezentacji na potrzeby wydarzenia, dostarczenie materiałów dla uczestników oraz przeprowadzenie szkolenia.

CCIFP

Po stronie organizatora spotkania leży:

 • Zaproponowanie odpowiedniego terminu wydarzenia
 • Zebranie i opracowanie materiałów w oparciu o przesłane informacje
 • Prowadzenie komunikacji o wydarzeniu
 • Zapewnienie obsługi logistycznej związanej z organizacją spotkania
 • Zapewnienie tłumaczenia ustnego w razie potrzeby
 • Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia

Zdobywaj wiedzę z CCIFP

Skontaktuj się z nami

Karolina Modrykamień-Krzyżanowska
Specjalista ds. szkoleń
tel.: +48 506 166 736
E-mail: karolina.modrykamien@ccifp.pl

Kontakt Kalendarz szkoleń
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!