Nasze formuły i tematy

Wykładowcami i trenerami naszych wydarzeń są eksperci z firm stowarzyszonych, którzy przekazują najświeższe informacje z zakresu prawa, podatków, handlu, PR, marketingu, HR, rozwoju osobistego, zarządzania, itp. Wszystkie spotkania wzbogacone są o konkretne przykłady rozwiązań stosowanych w praktyce przez firmy stowarzyszone.

Seminaria specjalistyczne

 • Pozwalają na uaktualnienie wiedzy oraz na poszerzenie umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu
 • Umożliwiają przepływ wiedzy i doświadczeń pomiędzy ekspertami z firm stowarzyszonych a uczestnikami (konsultacje)
 • Praktyczny wymiar i interaktywna formuła sprzyja zawieraniu relacji biznesowych
 • Szeroki zakres tematyczny: aktualności prawne, księgowość i finanse, HR, zarządzanie firmą, marketing, komunikacja & PR, itp.
 • Kilka razy w miesiącu, czas trwania: 3 – 4 godz.

Warsztaty i szkolenia certyfikacyjne

 • Spotkania nastawione na pogłębianie kompetencji osobistych i zarządzających oraz rozwój praktycznych umiejętności
 • Małe grupy szkoleniowe, ćwiczenia praktyczne w grupach
 • Prowadzone przez doświadczonych trenerów z firm szkoleniowych stowarzyszonych w CCIFP
 • Kilka razy w miesiącu, czas trwania: 4 – 8 godz.

Klub dyrektorów

 • Kluby dyskusyjne umożliwiają wymianę doświadczeń zawodowych i dobrych praktyk osobom pracującym na podobnych rodzajach stanowisk w firmach, tak, by znaleźć rozwiązania na bieżące sytuacje zawodowe uczestników
 • Prowadzone są metodą Master Mind
 • Spotkanie przeznaczone jest dla Dyrektorów różnych działów z różnych firm i z różnych branż. Połączenie takie pozwoli uzyskać synergię wiedzy i doświadczeń z różnych obszarów
 • Spotkania odbywają się zazwyczaj raz na dwa miesiące, w siedzibie CCIFP.
 • Trwają około dwóch godzin, są nieodpłatne i zarezerwowane wyłącznie dla pracowników firm stowarzyszonych.

Sprawdź kalendarz spotkań Centrum Szkoleniowego CCIFP

Zapisz się na wybrane spotkanie