Sprzedawca

Opis ogólny

Pełna nazwa kwalifikacji: Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca.

Jest to zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalający na pracę w stacjonarnych punktach sprzedaży: prowadzenie w nich obsługi klientów oraz wykonywanie szeregu czynności towarzyszących tej obsłudze, takich jak eksponowanie towarów lub ewidencjonowanie sprzedaży.

 

Jakie umiejętności posiada sprzedawca?

W zakresie kompetencji sprzedawcy jest obsługa klienta, czyli:

  • Nawiązywanie kontaktu z klientem – czyli umiejętność zainicjowania rozmowy z klientem w sposób zachęcający do zapoznania się z ofertą punktu sprzedaży;
  • Badanie potrzeb klienta – czyli umiejętność takiego poprowadzenia rozmowy z klientem, aby móc określić jego potrzeby, priorytety i kryteria wyboru;
  • Prezentacja oferty – czyli umiejętność zaprezentowania towaru lub usługi w sposób wskazujący konkretne korzyści i potrzeby klienta jakie zaspakaja jego zakup.
  • Zamknięcie transakcji – czyli zdolność do skłonienia klienta do podjęcia decyzji lub określenia elementów potrzebnych do jej podjęcia.
  • Obsługa posprzedażowa  – czyli wiedza z zakresu podtrzymywania relacji z klientem, w tym obsługi reklamacji.

W zakresie obsługi towaru i administrowania procesem sprzedaży, czyli:

  • Monitorowanie ilości i jakości oferowanych towarów i usług – czyli wiedza z zakresu efektywnego zaopatrzenia punktu sprzedaży i zdolność do stałego monitorowania jakości oferty;
  • Eksponowanie towarów i materiałów promocyjnych – czyli wiedza o zasadach efektywnego wykorzystania powierzchni sprzedażowej;
  • Raportowanie sprzedaży i prowadzenie dokumentacji sprzedażowej – czyli wiedza o zasadach i o metodach dokumentowania stanów magazynowych towarów oraz przepływów pieniężnych.

 

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Przeczytaj

1. Przygotowanie do sesji walidacji

Dowiedz się jak przygotować się do walidacji:

- pobierz pytania pomocnicze i sprawdź swoją wiedzę
- skonsultuj się z 'Ekspertem walidacyjnym'
- zobacz jakie są poszczególne etapy walidacji

Przygotuj się do walidacji Pobierz pytania pomocnicze

2. Weź udział w sesji walidacji

Najbliższa sesja walidacji odbędzie się:

poniedziałek, 22 listopada 2019 r.

w siedzibie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Zapisz się

Kwalifikacje handlowe w CCIFP - zobacz pozostałe opisy zawodów

Przedstawiciel handlowy Handlowiec
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin