Proces walidacji

Opis Walidacji:

 • Ile czasu trwa Sesja Walidacyjna?

Czas weryfikacji efektów uczenia się wynosi 3 godziny. Kandydat jest jednak proszony o zarezerwowanie sobie całego dnia na certyfikację. Najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem Sesji Walidacyjnej, Kandydat zostanie poinformowany o jej szczegółowych godzinach.

 • Co się składa na „egzamin”?

Certyfikacja składa się z trzech aktywności: testu wiedzy - symulacji w skład, której wchodzi badanie kontekstowe oraz scenka i rozmowy. Ten test nie może przekroczyć 1/3 długości całego egzaminu. Podczas rozmowy każdy uczestnik ma zadawane pytania dotyczące kompetencji sprzedażowych, za które otrzymuje punkty, które wpływają na ogólny wynik walidacji. Dodatkowo kandydat będzie rozwiązywał case study, które będą opisywały sytuacje związane z procesem obsługi Klienta oraz odgrywał scenki na podstawie przekazanych konkretnych opisów sytuacji „zawodowych”, dzięki którym zostaną zweryfikowane umiejętności w trakcie wykonywania określonych zadań imitujących realne sytuacje.

 • Ilu jest asesorów?

Walidację będzie prowadziło dwóch doświadczonych asesorów.

 • Gdzie odbywa się walidacja?

Walidacja odbywa się w siedzibie CCIFP, przy Al. Jerozolimskich 93 w Warszawie. Biura znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Centralnego.

 • Jaki jest sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji?

CCIFP zapewnia osobom, które przystąpią do walidacji, pomieszczenie umożliwiające samodzielną pracę. W trakcie przeprowadzania weryfikacji osoby przystępujące do walidacji nie będą mogły korzystać z urządzeń mobilnych.

 • Czy jest możliwość odwołania się?

Tak, w CCIFP zapewniamy możliwość odwołania się od decyzji kończącej walidację.

 • Czy jest możliwość identyfikowania i dokumentowania dotychczas zdobytych Zaliczeń?

Tak, CCIFP zapewnia wsparcie osobom zainteresowanym uzyskaniem kwalifikacji rynkowej w zakresie identyfikowania efektów uczenia się. Dopuszczamy możliwość zaliczenia jednego z zestawów efektów uczenia się, pod warunkiem że zaświadczenie potwierdzające weryfikację jednego z zestawów efektów uczenia się zostało wydane przez instytucję certyfikującą funkcjonującą w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz jeśli dokument ten został wydany w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia weryfikacji efektów uczenia się.

 • Z jakim wynikiem ‘zalicza się’ egzamin?

Certyfikat uzyskuje się po otrzymaniu łącznie min. 75%.

 • Jak długo czeka się na wyniki egzaminu

Informacje o wynikach Walidacji kandydat otrzyma w przeciągu 7 dni roboczych, licząc od następnego po sesji, dnia roboczego. Wersja papierowa zostanie dosłana w przeciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia poinformowania o wyniku droga elektroniczną.

 

Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniach do walidacji? Skonsultuj się z Ekspertem walidacyjnym

Kto to jest i jaką pełni rolę?

Ekspert walidacyjny to specjalista powołany przez instytucję certyfikującą mający szczegółową wiedzę na temat wymagań wobec danej kwalifikacji. Jego rolą jest wsparcie osób przystępujących do walidacji w przygotowaniu się do egzaminu.

Główne pytania, z jakimi można zwracać się do eksperta walidacyjnego:

 • Czy moje kwalifikacje są wystarczające do uzyskania certyfikacji?
 • Jaką konkretną wiedzą, umiejętnością i kompetencją społeczną muszę się wykazać, aby uzyskać potwierdzenie kwalifikacji?
 • Jakie są przykładowe zadania stawiane podczas egzaminu certyfikacyjnego?
 • Gdzie i jak mogę rozwinąć swoje kwalifikacje, aby spełnić wymagania certyfikacji?

Skorzystaj z usług eksperta walidacyjnego i uzyskaj wsparcie w zidentyfikowaniu i udokumentowaniu już nabytych kwalifikacji

Usługi eksperta walidacyjnego są płatne. Opłata od kandydata za konsultację wynosi 150 pln + VAT.

Więcej informacji: joanna.jaroch(@)ccifp.pl

Warunki przystąpienia do walidacji

Kandydat musi udokumentować ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (uzyskanie kwalifikacji pełnej z 2 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji).

Po otrzymaniu certyfikaty Kandydat będzie posługiwał się dokumentem odpowiadającym 3 poziomowi Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności

Certyfikat jest ważny 5 lat.

Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu na okres kolejnych 5 lat jest udokumentowanie wykonywania przez 24 miesiące (w okresie ważności certyfikatu) zadań wymagających uzyskania efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca” (ze wskazaniem, że są dopuszczalne przerwy w zatrudnieniu, a okresy wykonywania działań muszą się sumować tak, aby łącznie aktywność zawodowa trwała co najmniej 24 miesiące).

 

Dokumentem potwierdzającym pozytywne zaliczenie jednego z zestawów efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowej jest „zaświadczenie”, które jest ważne 12 miesięcy.

Gotowy / gotowa? Zapisz się na najbliższą sesją walidacyjną!

Zapisy na sesję 22 listopada br. dokonywane są poprzez formularz zgłoszeniowy do wypełnienia w poniższym linku.

Po otrzymaniu formularza CCIFP skontaktujemy się z Kandydatem celem potwierdzenia warunków formalnych. Ostatecznym potwierdzeniem zapisu na sesję jest dokonanie wpłaty do dnia 8 listopada 2019 r.


Więcej informacji: Joanna.jaroch@ccifp.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin