Handlowiec

Opis ogólny

Pełna nazwa kwalifikacji to: Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec.

Jest to zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalający na efektywne zarządzanie pracą zespołu oraz własną aktywnością w procesie sprzedaży: od planowania, poprzez tworzenie i dopasowanie oferty, aż po realizację kontraktu dla klientów biznesowych.

Dla kogo jest certyfikat handlowca?

W zakresie analizy rynku i przygotowania planu sprzedaży:

 • Analizowanie wskazanego segmentu rynku – czyli wiedza z zakresu określania celów sprzedażowych;
 • Sporządzanie planu sprzedaży – czyli zdolność do stawiania celów, planowania działań sprzedażowych swoich i podległego zespołu, identyfikowania koniecznych zasobów oraz monitorowania procesu sprzedaży;
 • Przygotowanie spotkań z klientem – czyli umiejętność zaplanowania sposobu dotarcia do osób decyzyjnych i nawiązania z nimi kontaktu.

W zakresie kierowania procesem sprzedaży:

 • Inicjowanie kontaktu z klientem – czyli wiedza z zakresu autoprezentacji i umiejętność efektywnego nawiązania biznesowej relacji z klientem;
 • Przygotowanie oferty – czyli umiejętność rozpoznania sytuacji klienta i doboru adekwatnej oferty;
 • Prezentacja oferty i negocjacja warunków – czyli zdolność do dopasowania oferty do klienta i umiejętność negocjowania kontraktu;
 • Finalizacja kontraktu – czyli zdolność do uzgadniania sposobu realizacji kontraktu i planowania działań zespołu projektowego;
 • Prowadzenie obsługi po-sprzedażowej – czyli zdolność do utrzymywania długofalowych i korzystnych biznesowo relacji z klientem i wykorzystania w tym celu stosownych narzędzi: CRM, rekomendacje, sprzedaż komplementarna, badania satysfakcji.

Koordynowanie procesu realizacji kontraktu:

 • Monitorowanie realizacji kontraktu – czyli wiedza z zakresu efektywnego nadzoru nad realizacją projektów;
 • Koordynacja prac zespołu projektowego – czyli umiejętność zarządzania zespołem projektowym z wykorzystaniem podziału zadań, komunikacji i motywowania.
 • Zarządzanie reklamacjami – czyli wiedza o obowiązujących regulacjach prawnych i zdolność do tworzenia procedur obsługi reklamacji.

1. Przygotowanie do sesji walidacji

Dowiedz się jak przygotować się do walidacji:

- pobierz pytania pomocnicze i sprawdź swoją wiedzę
- skonsultuj się z 'Ekspertem walidacyjnym'
- zobacz jakie są poszczególne etapy walidacji

Przygotuj się do walidacji Pobierz pytania pomocnicze

2. Weź udział w sesji walidacji

Najbliższa sesja walidacyjna dla kwalifikacji HANDLOWIEC odbędzie się w 2.połowie lutego 2020r.
Dokładna data podana zostanie wkrótce.


Obecnie otwarte są zapisy do sesji walidacyjnej dla kwalifikacji SPRZEDAWCA
(poniedziałek, 25 listopada 2019 r.)

Kwalifikacja 'Handlowiec'

Kwalifikacje handlowe w CCIFP - zobacz pozostałe opisy zawodów

Przedstawiciel handlowy Sprzedawca
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin