Komitet Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)

Celem Komitetu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) jest:

  • Organizowanie spotkań z ekspertami lub z przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii odpowiedzialnymi za rozwój PPP w Polsce.

  • Reagowanie na nowelizacje projektów ustaw w zakresie przepisów prawnych regulujących PPP.

  • Platforma wymiany doświadczeń pomiędzy firmami działającymi na rynku PPP.

 

Przewodniczą Komitetowi:

Uczestniczą w Komitecie:


Najbliższe zebrania komitetów:

Brak wydarzeń z wybranej kategorii


Reprezentujemy interesy firm stowarzyszonych

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!