Komitet ds. Klimatu

Celem Komitetu ds. Klimatu jest:

  • Organizowanie spotkań z ekspertami w dziedzinie energii i ochrony środowiska lub z przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii w ramach omówienia bieżących projektów mających wpływ na poprawę środowiska i efektywności energetycznej.

  • Poruszanie ważnych tematów w zakresie ochrony środowiska, m.in. gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, termomodernizacja.

  • Dyskusja o trudnościach napotykanych przez firmy stowarzyszone przy realizacji swoich projektów w dziedzinie energii i ochrony środowiska oraz zastanowienie się wspólnie nad możliwościami ominięcia tych barier.

 

Uczestniczą w Komitecie:


Think tank dla klimatu

Kwestie związane z transformacją energetyczną i klimatem znajdują się w centrum zainteresowania firm członkowskich CCIFP. Dlatego chcielibyśmy zainicjować nowy cykl spotkań dla prezesów firm z sektora energetycznego.

Kwestie związane z transformacją energetyczną i klimatem znajdują się w centrum zainteresowania firm członkowskich CCIFP. Dlatego chcielibyśmy zainicjować nowy cykl spotkań dla prezesów firm energetycznych, którzy chcą stworzyć platformę do wymiany poglądów na temat zielonej transformacji przedsiębiorstw.

Naszym celem jest dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie dialogu i tworzenie platformy wymiany wiedzy. Posiedzenia będą organizowane wokół konkretnych tematów ważnych dla członków komitetu, a każdy uczestnik zostanie zaproszony do zabrania głosu.

Spotkania będą odbywać się co dwa miesiące w formacie hybrydowym - w siedzibie CCIFP oraz poprzez ZOOM, w języku angielskim.

 

Przyświecające nam cele to:

- wspieranie wymiany doświadczeń między członkami CCIFP,

- dyskusja nad całością aspektów działalności związanej z transformacją energetyczną,

- zapraszanie zewnętrznych prelegentów w celu omówienia przekrojowych tematów,

- oferowanie firmom platformy do tworzenia synergii;

 

Gościem specjalnym będzie Szymon Żółciński, Partner w zespole Biznes i Innowacje w CRIDO. Specjalizuje się we wparciu firm w rozwoju i wdrażaniu innowacji, a także w pozyskiwaniu finansowania. Zaprezentuje przegląd dostępnych środków na transformację energetyczną w Polsce i w Unii Europejskiej, podzielonych wg specyficznych źródeł energii.

 

Think Tank jest przeznaczony dla szefów i członków zarządów firm stowarzyszonych z sektora energetycznego, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą.

Najbliższe zebrania komitetów:

Poprzednie spotkania Komitetu ds. Klimatu


Reprezentujemy interesy firm stowarzyszonych

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!