Komitet ds. Klimatu

Celem Komitetu ds. Klimatu jest:

  • Organizowanie spotkań z ekspertami w dziedzinie energii i ochrony środowiska lub z przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii w ramach omówienia bieżących projektów mających wpływ na poprawę środowiska i efektywności energetycznej.

  • Poruszanie ważnych tematów w zakresie ochrony środowiska, m.in. gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, termomodernizacja.

  • Dyskusja o trudnościach napotykanych przez firmy stowarzyszone przy realizacji swoich projektów w dziedzinie energii i ochrony środowiska oraz zastanowienie się wspólnie nad możliwościami ominięcia tych barier.

 

Uczestniczą w Komitecie:


Poprzednie spotkania Komitetu ds. Klimatu


Reprezentujemy interesy firm stowarzyszonych

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!